Home / Projecten / Nieuw luchthavenbesluit Maastricht-Aachen Airport

Nieuw luchthavenbesluit Maastricht-Aachen Airport

Maastricht

Vanuit de “Regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens” moeten voor alle regionale luchthavens van nationale betekenis, en dus ook Maastricht-Aachen-Airport (MAA), een nieuw luchthavenbesluit worden vastgesteld. Een luchthavenbesluit is bij wijze van spreken de vergunning voor de exploitatie van een luchthaven.

De Provincie Limburg is volledige eigenaar van de luchthaven. Voor de verdere ontwikkeling van de luchthaven is door Provinciale Staten als voorwaarde gesteld, dat de exploitatie van MAA door een private partij moet plaatsvinden. Deze private exploitant is inmiddels gevonden. Voor de private exploitant is het volledig baangebruik van de aanwezige 2.750 m baan voor de grotere startende vliegtuigen (categorie E en F) essentieel. Daardoor kunnen vliegtuigen meer vracht en/of meer brandstof meenemen voor langere afstandsvluchten dan bij het huidige gebruik van 2500 m van de baan.

Lievense was als extern adviseur van MAA zowel betrokken bij het opstellen van de complete aanvraag voor het luchthavenbesluit als verantwoordelijk voor uitvoering van diverse technische (milieu)onderzoeken die ten grondslag liggen aan het nieuwe Luchthavenbesluit.

Om een nieuw luchthavenbesluit te laten vaststellen door de Staatssecretaris van I&M, dat voldoet aan de eisen van de nieuwe luchtvaartwetgeving, heeft Lievense de aanvraag opgesteld en een milieueffectbeoordeling uitgevoerd in opdracht van MAA. Lievense stuurde de ondersteunende partners aan bij de uitvoering van milieuonderzoeken, voert diverse milieuonderzoeken zelf uit en integreerde deze onderzoeken tot een complete milieueffectbeoordeling. Lievense was daarnaast de (milieu)technische gesprekspartner van MAA bij het Ministerie van I&M.

Een ander belangrijk onderdeel van het advieswerk was het omgevingsmanagement bij dit project en de communicatie met de omgeving omdat er vele stakeholders betrokken zijn bij het luchthavenbesluit: omwonenden, de gemeentes Beek, Meerssen en Maastricht, de provincie Limburg, het Ministerie van I&M en diverse belangenorganisaties. Dit deed Lievense vanuit een inhoudelijke adviserende rol.

Daarnaast adviseerde Lievense MAA ook bij de wijziging van het bestemmingsplan van het bedrijventerrein AviationValley, bij de wijziging van de omgevingsvergunning van het luchthaventerrein, bij het wijzigen van de geluidzone rond het luchthaventerrein.