Home / Projecten / Nieuwbouw 150kV schakelstation Zuidbroek

Nieuwbouw 150kV schakelstation

Zuidbroek

Door TenneT en Liander is in Zuidbroek een nieuw 150kV onderstation gebouwd. Het project bestaat uit twee delen op één terrein. Het deel van Tennet betreft een 150 kV schakeltuin met centraal diensten gebouw. Voor Liander betreft het een nieuw 20kV bedieningsgebouw met twee transformatorboxen. De gebouwen en het terrein zijn ontworpen onder architectuur waardoor esthetische eisen aan de gevel zijn gesteld.

Als hoofdconstructeur was Lievense voor dit project verantwoordelijk voor het bouwkundige en constructieve reken- en tekenwerk in de ontwerpfase, vergunningsaanvraag en uitvoeringsfase. Ook hebben wij een integraal advies geleverd. Naast de hoofdberekeningen heeft Lievense de detailengineering gedaan van de betonconstructies en alle staalverbindingen om in de uitvoering tot een optimaal ontwerp te komen.