Home / Projecten / Nieuwbouw 150kV schakelstation Zuidbroek

Nieuwbouw 150kV schakelstation

Zuidbroek

Door TenneT en Liander is in Zuidbroek een nieuw 150kV onderstation gebouwd. Het project bestaat uit twee delen op één terrein. Het deel van Tennet betreft een nieuw te bouwen 150 kV schakeltuin met centraal diensten gebouw. Voor Liander betreft het een nieuw te bouwen 20kV bedieningsgebouw met twee transformatorboxen. De gebouwen en terrein zijn ontworpen onder architectuur waardoor er esthetische eisen aan de gevel zijn gesteld.

Als hoofdconstructeur heeft Lievense voor dit project zorg gedragen voor het bouwkundig en constructieve reken- en tekenwerk in de ontwerpfase, vergunningsaanvraag en uitvoeringsfase. Zo hebben wij een integraal advies kunnen leveren. Naast de hoofdberekeningen heeft Lievense ook de detailengineering gedaan van de betonconstructies en alle staalverbindingen om in de uitvoering tot een optimaal ontwerp te komen.