Home / Projecten / Nieuwe Randweg Doetinchem

Nieuwe Randweg

Doetinchem

De nieuwe randweg in Doetinchem zorgt voor een verlichting van de verkeersdrukte in de kom van Doetinchem. Deze randweg werd gerealiseerd langs een kwetsbaar natuurgebied “de Zumpe”, wat veel specifieke eisen en een complexe waterbeheersing met zich meebracht. De flora en fauna moest behouden blijven. Daarnaast zorgde het natte en drassige gebied voor de nodige constructieve uitdagingen. Bovendien ligt de randweg deels op het voormalig fabrieksterrein van ESBRO, waarbij de sanering mogelijk negatieve gevolgen kon hebben voor het grondwater en de grondgesteldheid.

Optimaliseren constructie

Lievense was verantwoordelijk voor de engineering van de constructie in opdracht van Van Spijker Infrabouw. Onze bijdrage in de realisatie van de randweg lag met name in het optimaliseren van de constructie.

Er werd een oplossing gezocht voor het verankeren van de tunnelbak, die door het volop aanwezige grondwater wilde opdrijven. Ook was er sprake van een beperkte capaciteit voor de funderingstrekelementen.

De aanwezige stevige zandlaag is vrij dun en liet onverwacht grillige afwijkingen zien, die sterk bepalend waren voor de standvastheid van de fundering. De oplossing werd gezocht door het tunnelgewicht, het stramien van de trekelementen en de belasting in de verschillende fasen zo goed mogelijk in beeld te brengen. De definitieve keuzes kwam tot stand in nauwe samenwerking met betrokken partijen.

Onderdoorgang

Mede omdat het een spooronderdoorgang betrof, werden stringente eisen gesteld aan de vervormingen en verplaatsingen van het dek gedurende de hele levensduur van het kunstwerk. Met name de uitvoeringsfase vroeg om een scherpe analyse.

Het dek werd ingereden en moest tijdelijk worden onderstempeld en gefixeerd. Door de zeer scherpe kruisingshoek was het fixeren van het spoordek niet eenvoudig. Een slimme stempeling met het nodige aanvullende staalwerk heeft ervoor gezorgd dat er gewerkt werd binnen de gewenste toleranties.

Toekomstgericht ontwerp

De constructie is toekomstbestendig ontworpen. Er worden twee rijbanen benut, maar de constructie is ontworpen op 4 rijstroken. Dit geldt ook voor de spoorwegovergang. Deze is zo ontworpen dat in de toekomst een hogere spoorklasse kan worden toegelaten. De constructie is daarmee eveneens voorzien van de vereiste aarding.