Home / Projecten / Nieuwe rijksweg A16 Rotterdam

Nieuwe rijksweg A16 Rotterdam

Rotterdam

Om de bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio Rotterdam te vergroten, legt Rijkswaterstaat een nieuwe snelweg aan tussen de A13 en A16 in Rotterdam. De weg komt aan de noordoostrand van Rotterdam te liggen en krijgt aansluitingen bij de N471, de Ankie Verbeek-Ohrlaan en het Terbregseplein. In het Lage Bergse Bos komt een half verdiepte landtunnel.

Leefbaarheid en duurzaamheid

In dit project worden de nieuwste inzichten op het gebied van leefbaarheid en duurzaamheid in de praktijk gebracht. De weg wordt zo optimaal mogelijk ingepast in het landschap en zal energieneutraal zijn, er wordt extra geluiddempend asfalt gebruikt en er komen geluidsschermen en grondwallen naast de weg.

Lievense stelt in opdracht van aannemerscombinatie de Groene Boog het ontwerp van de tijdelijke en definitieve kunstwerken op voor een groot deel van de A16 Rotterdam; vanaf de A13 tot de landtunnel. De kunstwerken (circa 20 stuks) zijn zeer divers van vorm, verschijning en aard: bruggen, viaducten, onderdoorgangen en tunneltjes. Een groot deel van de dekconstructies van de viaducten worden uitgevoerd in ‘in-situ voorgespannen beton’.

Ook een deel van het geotechnisch ontwerp valt binnen de werkzaamheden van Lievense. Hierbij gaat het om fundaties, keringen en kistdammen met aandacht voor zettingen en stabiliteit vanwege de beperkt draagkrachtige ondergrond ter plaatse. Daarnaast worden er herberekeningen van bestaande kunstwerken uitgevoerd. De ontwerpen worden volledig 3D uitgewerkt waarbij intensief wordt samengewerkt met de medewerkers van de Groene Boog. Het ontwerp vindt in een integrale BIM-omgeving plaats, waarin alle disciplines met elkaar samenwerken.

Naar verwachting zal de weg in 2024 opengaan voor verkeer.
Meer informatie: A16 Rotterdam / nieuwe rijksweg tussen de A13 en A16.