Home / Projecten / Omgevingsmanagement vooronderzoeken ViA15

Omgevingsmanagement vooronderzoeken ViA15

Regio Arnhem-Nijmegen

In het kader van het project ViA15 wordt de rijksweg A15 vanaf knooppunt Ressen doorgetrokken naar de rijksweg A12 tussen Duiven en Zevenaar, in combinatie met verbreding van delen van de rijkswegen A12 en A50. In opdracht van Rijkswaterstaat heeft Lievense in de voorbereidingsfase archeologisch proefsleuvenonderzoek, detectie van niet-gesprongen explosieven, omgevingsmanagement en communicatie met stakeholders verzorgd.

Met goede communicatie en omgevingsmanagement wordt zoveel mogelijk hinder, overlast en schade tijdens de uitvoering voorkomen. Daarom hebben wij met direct betrokkenen goede afspraken gemaakt over betreding van terreinen en hebben we, indien noodzakelijk, waar mogelijk werkzaamheden uitgesteld tot bijvoorbeeld ná de oogst. Tegelijkertijd hebben wij gestreefd naar een optimale uitvoeringswijze en planning van het archeologisch- en detectie-onderzoek. Met onze duidelijke werkwijze hebben wij onze opdrachtgever kunnen ontzorgen bij de uitvoering van deze onderzoeken.