Home / Projecten / Omgevingsmanagement vooronderzoeken ViA15

Omgevingsmanagement vooronderzoeken ViA15

Regio Arnhem-Nijmegen

In het kader van het project ViA15 wordt de A15 vanaf knooppunt Ressen doorgetrokken naar de A12 tussen Duiven en Zevenaar, in combinatie met verbreding van delen van de A12 en A50. In opdracht van Rijkswaterstaat verzorgt Lievense in de voorbereidingsfase archeologisch proefsleuvenonderzoek, detectie van niet-gesprongen explosieven, omgevingsmanagement en communicatie met stakeholders.

Met goede communicatie en omgevingsmanagement voorkomen wij zoveel mogelijk hinder, overlast en schade tijdens uitvoering. We maken daarom met de direct betrokkenen goede afspraken over betreding van terreinen. Waar mogelijk stellen we de werkzaamheden bijvoorbeeld uit tot ná de oogst. Tegelijkertijd streven wij naar een optimale uitvoeringswijze en planning van het archeologisch- en detectie-onderzoek.

Goede afspraken voorkomen een onzorgvuldige uitvoering, onnodige schade en escalaties naar opdrachtgever. Zo ontzorgen wij de opdrachtgever bij de uitvoering van dit archeologisch onderzoek en detectie.