Home / Projecten / Onderdoorgang De Westereen Feanwâlden

Onderdoorgang De Westereen Feanwâlden

Dokkum - Nijega

De Centrale As (N356) is een nieuwe dubbelbaans autoweg die is gerealiseerd tussen de Friese stad Dokkum en de autoweg N31 nabij Nijega. De oude verbinding loopt door diverse bebouwde kommen, wat tot problemen leidde ten aanzien van doorstroming, verkeersveiligheid en leefbaarheid. De nieuwe verbinding neemt deze problemen weg en verbeterd de bereikbaarheid van de Noordoost Friesland. Alle kruispunten van de Centrale As met de bestaande infrastructuur langs het 35 kilometer lange tracé worden ongelijkvloers uitgevoerd. Het project omvat verder de uitbreiding en verbetering van diverse natuurgebieden en tevens worden de gebieden rond de bestaande weg heringericht.

Als onderdeel van dit project is de onderdoorgang ‘De Westereen’ gerealiseerd. Dit kunstwerk bevindt zich tussen de plaatsen Feanwâlden en De Westereen en maakt onderdeel uit van het klaverblad dat hier is aangelegd. Het kunstwerk facitiliteert het ongelijkvloerse passage van de bovenliggende Centrale As met de onderdoorgaande ontsluitingsweg en een fietspad.

De onderdoorgang betreft een integraalconstructie met laag gelegen landhoofden gefundeerd op staal. De landhoofden en het dek worden in het werk gestort. De vleugelwanden bestaan uit gewapende grond met gekromde prefab voorzetwanden. Het geheel wordt in een permanente polderconstructie (folieconstructie) geplaatst.

In opdracht van BAM Infraconsult B.V. heeft Lievense als hoofdconstructie de DO en UO engineering van de betonconstructie uitgevoerd. Tevens heeft Lievense de systems engineering van het civiele deel van het kunstwerk uitgevoerd in samenwerking met de andere betrokken disciplines.