Home / Projecten / Onderdoorgang De Westereen Feanwâlden

Onderdoorgang De Westereen Feanwâlden

Dokkum - Nijega

De Centrale As (N356) is een dubbelbaans autoweg die is gerealiseerd tussen de Friese stad Dokkum en de autoweg N31 nabij Nijega. De oude verbinding liep door diverse bebouwde kommen. Dit leidde tot problemen ten aanzien van doorstroming, verkeersveiligheid en leefbaarheid. De nieuwe verbinding heeft deze problemen weggenomen en de bereikbaarheid verbeterd van Noordoost-Friesland.

Alle kruispunten van de Centrale As met de bestaande infrastructuur langs het 35 kilometer lange tracé werden ongelijkvloers uitgevoerd. Het project omvatte verder de uitbreiding en verbetering van diverse natuurgebieden. Ook werden de gebieden rond de bestaande weg heringericht.

Nieuwe onderdoorgang

Als onderdeel van dit project werd de onderdoorgang ‘De Westereen’ gerealiseerd. Dit kunstwerk bevindt zich tussen de plaatsen Feanwâlden en De Westereen en maakt onderdeel uit van het klaverblad ter plaatse. Het kunstwerk faciliteert de ongelijkvloerse passage van de bovenliggende Centrale As met de onderdoorgaande ontsluitingsweg en een fietspad.

De onderdoorgang betrof een integraalconstructie met laag gelegen landhoofden gefundeerd op staal. De landhoofden en het dek werden in het werk gestort. De vleugelwanden bestaan uit gewapende grond met gekromde prefab voorzetwanden. Het geheel werd in een permanente polderconstructie (folieconstructie) geplaatst.

Werkzaamheden

In opdracht van BAM Infraconsult B.V. heeft Lievense als hoofdconstructie de engineering van de betonconstructie uitgevoerd, zowel het definitief ontwerp als het uitvoerend ontwerp. Ook heeft Lievense de systems engineering van het civiele deel van het kunstwerk uitgevoerd in samenwerking met de andere betrokken disciplines.