Home / Projecten / Ondergrondse 150kV verbindingen Rotterdam

Ondergrondse 150kV verbindingen

Rotterdam

TenneT TSO is voornemens in de Rotterdamse regio twee nieuwe ondergrondse 150 kV tracéverbindingen te realiseren: de verbinding Rotterdam Marconistraat – Ommoord en de verbinding Ommoord – Krimpen aan de IJssel.

Lievense heeft in onderaanneming van Mott Mac Donald, een ingenieursbureau met grote expertise in hoogspanningsverbindingen, opdracht gekregen om meer dan twintig horizontaal gestuurde boringen in beide tracés te onderzoeken op tracering en technische haalbaarheid en vergunningsgereed te maken.

Beide tracés zijn gelegen in een dicht bebouwde stedelijke omgeving, wat een complexe en levendige interactie met zich meebrengt. Ook worden er tal van belangrijke infrastructurele werken gekruist. De opdracht vereist daarom een grondige kennis van en ervaring met geotechniek, de mogelijkheden van uitvoeringsmethodieken, lokale omstandigheden, ruimtelijke ordening en de ondergrond. Daarnaast is kennis van Ruimtelijke Ordering, vergunningen en de juridische aspecten onontbeerlijk om deze opdracht uit te kunnen voeren.