Home / Projecten / Ondergrondse 150kV verbindingen Rotterdam

Ondergrondse 150kV verbindingen

Rotterdam

TenneT TSO is voornemens in de Rotterdamse regio twee nieuwe ondergrondse 150 kV tracéverbindingen te realiseren: de verbinding Rotterdam Marconistraat – Ommoord en de verbinding Ommoord – Krimpen aan de IJssel.

Lievense onderzocht in onderaanneming van Mott Mac Donald ruim twintig horizontaal gestuurde boringen in beide tracés op tracering en technische haalbaarheid en vergunning gereed gemaakt. Beide tracés zijn gelegen in een dicht bebouwde stedelijke omgeving, wat een complexe en levendige interactie met zich meebrengt. Ook worden er menig belangrijke infrastructurele werken gekruist.

De opdracht vereiste een grondige kennis van en ervaring met geotechniek, mogelijkheden van uitvoeringsmethodieken, lokale omstandigheden, ruimtelijke ordening en ondergrond. Daarnaast is kennis van Ruimtelijke Ordering, vergunningen en juridische aspecten onontbeerlijk om deze opdracht uit te kunnen voeren. Lievense heeft als multidisciplinair advies- en ingenieursbureau al deze kennis en ervaring in huis.