Home / Projecten / Onderhoud Uiterwaarden

Onderhoud Uiterwaarden

Langs alle grote rivieren

Krinkels en Lievense | WSP houden zich bezig met het onderhoud van de uiterwaarden langs alle grote rivieren in Nederland. Dit is een vervolg op het succesvolle Stroomlijn-project waar Krinkels, Natuurbalans en Lievense | WSP ook samenwerkten. Hierbij werd opgaande begroeiing verwijderd langs de Boven-Rijn, Waal en bedijkte Maas. Op die terreinen wordt nu het vegetatiebeheer langs de Rijntakken en Maas verzorgd. In 2019 zijn hier ook de terreinen van de IJssel bijgekomen.

Uiterwaardenbeheer: voor een veilig rivierengebied

Door een toename van de hoeveelheid water in de Nederlandse rivieren hebben de rivieren en uiterwaarden vaker te maken met hoogwater. Bomen, struiken en ophopend vuil kunnen de afvoer van rivierwater naar zee belemmeren. Het opstuwen van rivierwater vergoot het risico op overstromingen. In de periode 2015-2017 hebben Krinkels, Natuurbalans en Lievense | WSP in opdracht van Rijkswaterstaat samen met terreineigenaren en -beheerders de begroeiing van de uiterwaarden langs de Boven-Rijn, Waal en bedijkte Maas aangepakt. Hoogwater kan nu gemakkelijker via de uiterwaarden afgevoerd worden naar zee.

De samenwerking tijdens het Stroomlijn-project werd door de betrokken partijen zeer positief beoordeeld met een 8,6 op de RWS-prestatiemeting. In 2018-2019 hebben Krinkels en Lievense | WSP ook de opdracht gekregen het onderhoud van de uiterwaarden te verzorgen.

Succesvolle samenwerking

Het water stroomt nu makkelijker via de uiterwaarden naar zee. Dat betekent niet dat het werk klaar is. Om goede doorstroming bij hoogwater te kunnen waarborgen, is het belangrijk dat de stroombaan binnen de uiterwaarden goed onderhouden wordt en zoveel mogelijk vrijgehouden wordt van (nieuwe) begroeiing.

Het uitvoerende werk wordt gedaan door Krinkels. Lievense | WSP is aan de voorkant verantwoordelijk voor het omgevingsmanagement, GIS-ondersteuning en ecologische begeleiding. In deze samenstelling hebben beide partijen in 2018 bewezen in korte tijd het grootschalig onderhoud naar tevredenheid te kunnen uitvoeren.

Door deze ervaring wisten Lievense | WSP en Krinkels in 2019 op nog effectievere wijze het onderhoud uit te voeren. Dit heeft geresulteerd in grootschalige medewerking onder de terreineigenaren, zijn mogelijke knelpunten tijdig opgepakt en is het onderhoud naar tevredenheid en binnen de daarvoor bestemde tijd uitgevoerd.

Lievense | WSP wil bij het onderhoud in 2020 nog meer in gaan zetten op het bevorderen van de biodiversiteit in de uiterwaarden. Het plaatsen van insectenhotels en het zo laat mogelijk maaien, zijn potentiële maatregelen om de biodiversiteit te vergroten.

Getallen

  • Stakeholders: 600 perceeleigenaren
  • Areaal: 250 hectare
  • Ruim 500 km rivier

Volg het project via de website https://onderhouduiterwaarden.nl/