Home / Projecten / Onderhoud Uiterwaarden

Onderhoud Uiterwaarden

Rijntakken en Maas

Krinkels, Natuurbalans en Lievense houden zich bezig met het onderhoud van de uiterwaarden in Oost- en Zuid-Nederland. Dit is een vervolg op het succesvolle Stroomlijn-project waar Krinkels, Natuurbalans en Lievense, ook samenwerkten. Hierbij werd opgaande begroeiing verwijderd langs de Boven-Rijn, Waal en bedijkte Maas. Op die terreinen wordt nu het vegetatiebeheer langs de Rijntakken en Maas verzorgd.

Door een toename van de hoeveelheid water in de Nederlandse rivieren hebben de rivieren en uiterwaarden vaker te maken met hoogwater. Bomen, struiken en ophopend vuil kunnen de afvoer van rivierwater naar zee belemmeren. Het opstuwen van rivierwater vergoot het risico op overstromingen. In de periode 2015-2017 hebben Krinkels, Natuurbalans en Lievense in opdracht van Rijkswaterstaat samen met terreineigenaren en -beheerders de begroeiing van de uiterwaarden langs de Boven-Rijn, Waal en bedijkte Maas aangepakt. Hoogwater kan nu gemakkelijker via de uiterwaarden afgevoerd worden naar zee.

De samenwerking tijdens het Stroomlijn-project werd door de betrokken partijen zeer positief beoordeeld met een 8,6 op de RWS-prestatiemeting. Nu hebben Krinkels en Lievense, samen met Natuurbalans, ook de opdracht gekregen het onderhoud van de uiterwaarden te verzorgen.

Onderhoud uiterwaarden
Het water stroomt nu makkelijker via de uiterwaarden naar zee. Dat betekent niet dat het werk klaar is. Om goede doorstroming bij hoogwater te kunnen waarborgen is het belangrijk dat de stroombaan binnen de uiterwaarden goed onderhouden wordt en zoveel mogelijk vrij gehouden wordt van (nieuwe) begroeiing. Jaarlijks zal er onderhoud gepleegd moeten worden. In de maanden september en oktober 2018 wordt onderhoud gepleegd op in totaal 260 hectare grond langs de uiterwaarden, verspreid over 500 terreinen van particulieren, bedrijven en overheden.

Krinkels verzorgt de uitvoering en Natuurbalans zorgt voor het ecologisch werkprotocol. Lievense is verantwoordelijk voor het omgevingsmanagement en de GIS-ondersteuning.

Volg het project via de website https://www.uitvoeringstroomlijn.nl/.