Home / Projecten / Onderzoek naar PFOA in de bodem in Zuid-Holland

Onderzoek naar PFOA in de bodem in Zuid-Holland

Zuid-Holland zuid

Lievense heeft sinds 2017 veel ervaring met onderzoek naar PFAS in de bodem. PFAS zorgt ervoor dat materialen onbrandbaar zijn en water-, vet- en vuilafstotend worden. Stoffen uit de PFAS-stofgroep zijn persistent, bioaccumulatief en toxisch. Deze stoffen worden onder meer gebruikt in papier, leer, textiel, tapijt, blusschuim, coatings en smeermiddelen. Het is een zeer nuttige stofgroep, maar ook erg giftig en kankerverwekkend. Door bedrijfsmatige activiteiten en PFAS-houdend blusschuim, maar ook door atmosferische depositie, komt PFAS in de bodem terecht. Gebieden die niet verdacht zijn voor PFAS-stoffen in de bodem, zoals PFOS (Perfluoroctaansulfonzuur), PFOA (Perfluoroctaanzuur) en GenX, kunnen alsnog die stoffen bevatten.

Wij stellen vast of er sprake is van humane risico’s door PFAS in grond- en grondwater en voeren waterbodemonderzoek en partijkeuringen uit. In het kader van grondverzet is het van belang om de gebiedsachtergrondwaarden in kaart te brengen.

Voor de gemeente Giessenlanden heeft Lievense onderzocht waar en in welke mate PFOA in de bodem aanwezig is. In de omgeving van de chemische fabriek DuPont/Chemours in Dordrecht heeft atmosferische depositie van PFOA plaatsgevonden. De aanwezigheid van PFOA in de grond is relevant, omdat dit bodemverontreiniging veroorzaakt en gevolgen kan hebben voor het grondverzet. Ook in Giessenlanden zat PFOA in de bodem, maar in lage gehalten. De gehaltes variëren tussen de 15 en 50 microgram per kilo, waar de strengste risicogrenswaarde (gebruik grond als moestuin) is bepaald op 86 microgram per kilo. De grond is hier dus veilig om te gebruiken als bijvoorbeeld moestuin.

In het nieuws