Home / Projecten / Orion gebouw Wageningen U&R

Orion gebouw Wageningen University

Wageningen

Door de bouw van Orion speelt Wageningen University & Research centre in op de sterke groei van de studentenaantallen en zorg voor de inhoud van het onderwijs. Het nieuwe gebouw is een belangrijke stap in de ontwikkeling van de Wageningen Campus en biedt ruimte aan 21 practicumzalen, 10 collegezalen, kantoren en restauratieve voorzieningen. Lievense was in de uitvoeringsengineering bij dit project betrokken.

Flexibiliteit is een van de uitgangspunten in het ontwerp, dat met een vloeroppervlak van 21.000 m2, verdeeld over 9 bouwlagen, ruimte biedt aan circa 2.600 studenten. De plattegrond vormt een vijfhoek met zijden van ongeveer 40 meter lang. Mocht er in de toekomst vraag zijn naar meer ruimte, is het mogelijk om hier nog eens vijftien meter bovenop te bouwen.

Uitdagend prefab constructief ontwerp

De kennis en kunde binnen Lievense op het gebied van uitvoeringsengineering heeft geleid tot de opdracht voor de rekentechnische engineering van de prefab betonconstructies. Het tekenwerk is door Heijmans Bestcon zelf verzorgd.

Uitdaging in het project waren de boven elkaar gelegen grote wandpenningen van ongeveer 16 meter breed in enkele stabiliserende gevelwanden. De geprefabriceerde betonelementen boven deze openingen worden samengesteld als wandliggers. De bouwfasering, waarbij de onderlinge stijfheidsverhoudingen steeds veranderen, bleek van grote invloed te zijn op de krachtverdeling in deze wandliggers. Dit is door Lievense in detail onderzocht.

Over het uitdagende prefab constructieve ontwerp publiceerde Lievense  een artikel in Cement.