Home / Projecten / Park Triangel Waddinxveen

Park Triangel

Waddinxveen

Park Triangel, een project van BPD en de gemeente Waddinxveen, is de nieuwste wijk van Waddinxveen met een totale oppervlakte van 100 hectare. Het is gelegen tussen de Beijerincklaan, Zuidelijke Rondweg en het spoor, en dankt zijn naam aan het grote park in de wijk.

Het park vormt het groene hart van de wijk en is, dankzij fiets- en voetgangerspaden, goed geïntegreerd. De ontwikkeling van het totale gebied zal ongeveer vijftien jaar in beslag nemen.

Vanaf 2011 was Lievense al betrokken bij de advisering over en het opstellen van uitwerkingsplannen en bestemmingsplannen voor de nieuwe woonwijk. Wij brengen advies uit over de planvormen, wijze van bestemmen, juridisch-planologische vraagstukken en over onderzoeksplichten. De uitwerkingsplannen en bestemmingsplannen vormen uiteindelijk de vertaling van de wensen in het juridisch kader. Flexibiliteit is hierbij essentieel.

Inmiddels zijn voor de wijk zes uitwerkingsplannen onherroepelijk geworden. De eerste woningen staat er al weer een paar jaar. Momenteel wordt gewerkt aan vier uitwerkingsplannen / bestemmingsplannen, waaronder het plan om een nieuw treinstation Waddinxveen Zuid mogelijk te maken.