Home / Projecten / Park Triangel Waddinxveen

Park Triangel

Waddinxveen

Park Triangel, een project van BPD en de gemeente Waddinxveen, is een wijk in Waddinxveen met een totale oppervlakte van 100 hectare. Het is gelegen tussen de Beijerincklaan en zuidelijke rondweg en het spoor. Het dankt zijn naam aan het grote park in de wijk. Dit park vormt het groene hart van de wijk en is dankzij fiets- en voetgangerspaden goed geïntegreerd. De ontwikkeling van het totale gebied zal in totaal zo’n vijftien jaar in beslag nemen.

Vanaf 2011 was Lievense betrokken bij de advisering over en het opstellen van uitwerkingsplannen en bestemmingsplannen voor deze woonwijk. Wij advies uitgebracht over de planvormen, wijze van bestemmen, juridisch-planologische vraagstukken en onderzoeksplichten. De uitwerkings- en bestemmingsplannen vormen uiteindelijk de vertaling van de wensen in juridisch kader.

Inmiddels zijn voor de wijk zes uitwerkingsplannen onherroepelijk geworden. De eerste woningen staat er al weer een paar jaar. Momenteel wordt gewerkt aan vier uitwerkingsplannen / bestemmingsplannen, waaronder het plan om een nieuw treinstation Waddinxveen Zuid mogelijk te maken.