Home / Projecten / PAS-plan Valkenswaard

PAS-plan Valkenswaard

Valkenswaard

In opdracht van Gemeente Valkenswaard heeft Lievense het PAS-plan Valkenswaard ontwikkeld. De gemeente Valkenswaard heeft de ambitie om een leisure-zone te ontwikkelen met een familiepark en zo mogelijk een bungalowpark en wellness-faciliteiten. Valkenswaard ligt te midden van het Natura 2000-gebied Leenderbos. Dat is een gebiedskwaliteit voor de leisure, maar levert ook een uitdaging in verband met de depositie van stikstof. De bestaande stikstofdepositie op dit Natura 2000-gebied is al hoog. Valkenswaard is op zoek naar manieren waarop de invulling van de leisure-zone kan met zo min mogelijk negatief effect op het Natura 2000-gebied.

Duurzame gebiedsinrichting

Onze aanpak is erop gericht om voor de leisure-zone Valkenswaard de status prioritair project in het kader van de PAS te verkrijgen door koploper te zijn voor een duurzame gebiedsinrichting. We hebben met alle betrokken partijen uit het gebied bepaald hoe die duurzame inrichting eruit kan zien. We hebben deze informatie gebruikt om de negatieve effecten voor de stikstofgevoelige habitats en soorten te minimaliseren en om de status het prioritair PAS-project te motiveren. Daarnaast hebben we aan de gemeente een sturingsinstrument geleverd waarmee tijdens de ontwikkeling van de leisure-zone overzicht wordt behouden of de ontwikkeling overeenkomstig de duurzame uitgangspunten van het prioritaire PAS-project is.

In deze opdracht leverde onze kennis van omgevingsmanagement en onze juridische en technische kennis van stikstofdepositie, de PAS (de nationale stikstofboekhouding) en duurzaamheid meerwaarde voor het uiteindelijke resultaat.