Home / Projecten / QRA VOPAK leidingnetwerk

QRA VOPAK leidingnetwerk

Rotterdam

VOPAK heeft in het Rotterdamse Havengebied tussen diverse terminals en afnemers ondergrondse leidingen lopen voor het vervoer van risicovol geachte stoffen.

Het vervoer van gevaarlijke stoffen door leidingen wordt weliswaar beschouwd als de meest veilige transport van gevaarlijke stoffen, maar net als bij andere vervoersmodaliteiten moet de transporteur aantonen dat het vervoer van deze stoffen veilig is.

VOPAK heeft Lievense verzocht om voor haar leidingen in het Rotterdamse gebied Externe veiligheidsberekeningen (Quantitative Risk Analyses, ofwel QRA’s) op te stellen om aan te kunnen tonen dat het vervoer veilig is en om eventuele knelpunten te onderscheiden, die dan aangepakt kunnen worden.

De wet- en regelgeving op dit gebied is complex en daarnaast nog voortdurend in ontwikkeling. Lievense is door haar jarenlange ervaring in het uitvoeren van dergelijke QRA- analyses voor vele bedrijven inmiddels expert op dit gebied en kan gerichte analyses uitvoeren tot het juiste niveau en ter zake doende oplossingsrichtingen verstrekken, die geaccepteerd worden door de Bevoegde Gezagen.

Door de ontwikkeling in de wet- en regelgeving wordt het leidingnetwerk van VOPAK bij voortduring gemonitord om te controleren of deze nog aan de nieuwste veiligheidseisen van bijvoorbeeld het Besluit Externe Veiligheid Buisleidingen voldoet. VOPAK schakelt Lievense in dit kader regelmatig in om haar leidingnetwerk te controleren op de laatste veiligheidseisen.