Home / Projecten / R3 gebouw Fontys Hogescholen

R3 gebouw Fontys Hogescholen

Eindhoven

Op de campuslocatie Rachelsmolen staan een aantal panden van Fontys Hogescholen, waaronder het R3 gebouw. Omdat dit gebouw ongeveer 25 jaar oud was en gerenoveerd diende te worden om nieuwe onderwijsvormen mogelijk te maken en eventuele veranderingen op te kunnen vangen. Naast functionele aanpassingen sprak Fontys de ambitie uit om het gebouw qua architectuur een kwaliteitsimpuls te geven. Dit gebeurde door architect Mecanoo. In opdracht van de architect verzorgde Lievense het constructief advies.

De bestaande constructie bestaat uit een tweezijdig geschoorde staalconstructie met kolomafstanden h.o.h. 3600 mm. De vloeren zijn uitgevoerd in kanaalplaten met een overspanning van 7,2 m’ resp. 9.6 m’. Het bestaande gebouw is middels twee gebouwdilataties opgedeeld in drie delen. Ter plaatse van deze gebouwdilataties en in de gangzone’s zijn in de bestaande situatie de stabiliteitsverbanden gesitueerd. Gezien het open karakter dat Mecanoo het middengebied van het gebouw wilde geven, zijn er nodige aanpassingen in de gebouwstabiliteit doorgevoerd. Uitgangspunt daarbij was om de bestaande fundering te laten voldoen.

De grootste constructieve uitdaging was om het compleet nieuwe maatpak dat Mecanoo het gebouw gegeven heeft te laten passen binnen de mogelijkheden van de bestaande constructie. Binnen deze contouren hebben wij een goede balans weten te vinden tussen de hoge ambitie van Mecanoo en de grenzen van het budget.