Home / Projecten / R3 gebouw Fontys Hogescholen

R3 gebouw Fontys Hogescholen

Op de campuslocatie Rachelsmolen staan een aantal panden van Fontys hogeschool, waaronder het R3 gebouw. Deze is ongeveer 25 jaar oud en dient gerenoveerd te worden, om nieuwe onderwijsvormen mogelijk te maken en eventuele veranderingen op te kunnen vangen.

Naast functionele aanpassingen heeft Fontys ook de ambitie uitgesproken om het gebouw qua architectuur een kwaliteitsimpuls te gaan geven. Dit gebeurt door architect Mecanoo en in opdracht van Mecanoo verzorgt Lievense het constructief advies.

De bestaande constructie bestaat uit een tweezijdig geschoorde staalconstructie met kolomafstanden h.o.h. 3600 mm. De vloeren zijn uitgevoerd in kanaalplaten met een overspanning van 7,2 m’ resp. 9.6 m’. Het bestaande gebouw is middels twee gebouwdilataties opgedeeld in drie delen. Ter plaatse van deze gebouwdilataties en in de gangzone’s zijn in de bestaande situatie de stabiliteitsverbanden gesitueerd. Gezien het open karakter dat Mecanoo het middengebied van het gebouw wil geven, zijn er de nodige aanpassingen in de gebouwstabiliteit doorgevoerd. Uitgangspunt daarbij was om de bestaande fundering te laten voldoen.

De grootste constructieve uitdaging is om het compleet nieuwe maatpak dat Mecanoo het gebouw gegeven heeft te laten passen binnen de mogelijkheden van de bestaande constructie. Binnen deze contouren hebben wij een goede balans weten te vinden tussen de hoge ambitie van Mecanoo en de grenzen van het budget.