Home / Projecten / Raaks Haarlem

Nieuwbouwproject Raaks

Haarlem

Raaks is een grootschalig en spectaculair nieuwbouwproject in het hart van Haarlem. Het complex bestaat uit verschillende stijlen, zodat het past in de gevarieerde omgeving van de oude stad. Naast de publieke functie heeft het complex ook een belangrijke woonfunctie, want er zijn ook nog 219 woningen/appartementen gerealiseerd. Lievense is als hoofdconstructeur betrokken bij dit project en zorgt ook voor de uitvoeringsengineering.

Het project bestaat uit verschillende fasen. De eerste fase is in 2006 opgeleverd en bestaat uit wonen en ondergronds parkeren P2. Voor de tweede fase P1 is de ondergronds ruwbouw (parkeergarage en bioscopen) opgeleverd en de ruwbouw van de bovenbouw zal nog dit jaar worden gerealiseerd. Als hoofdconstructeur is Lievense verantwoordelijk voor de definitieve ontwerpfase tot en met de begeleiding en sturing in de uitvoeringsfase.

Daarnaast verzorgden wij ook de uitwerking van de detailengineering voor dit project. Vooral in de ontwerpfase is veel onderzoek gedaan naar de mogelijkheden in dit ambitieuze ontwerp om zo weinig mogelijk materiaal te gebruiken met een groots mogelijke flexibiliteit. Zo is de keldervloer dunner gemaakt door een vlakke vloer op onderwater beton te maken in plaats van een vloer met poeren. Hierdoor behoefde minder diep te worden gegaan met de uitgraving en dit leverde een behoorlijke tijd en dus kosten besparing op.

Raaks is een multifunctioneel complex met een drielaags ondergronds parkeer/bioscopen deel en daarbovenop een leeflaag (plint) van pleinen en commerciële ruimte met o.a. dienstverlening op de begane grond en waarboven kantoor- en woongebouwen staan. De drielaags ondergrondse parkeergarage die is gebouwd is zeer belangrijk voor de parkeercapaciteit van het historische centrum van Haarlem. De kelder, de ondergrondse parkeergarage P1 en P2, is gemaakt van permanente stalen damwanden en een onderwaterbetonvloer. De totale vloeroppervlakte van de onderwaterbetonvloer bedraagt 10.000 m2.

Aan dit project zijn hoge eisen gesteld voor wat betreft duurzaamheid en flexibiliteit. Duurzaamheid met betrekking tot geluid en isolatie, met name voor de bioscopen. Daarnaast is voor de onderbouw (inclusief damwanden/palen) een referentie levensduur van 150 jaar geëist. Voor de parkeergarage is een traditioneel prefab vloersysteem ontwikkeld, waardoor de scheurvorming in de vloeren tot een minimum is teruggebracht.