Home / Projecten / Raaks Haarlem

Nieuwbouwproject Raaks

Haarlem

Raaks was een grootschalig en spectaculair nieuwbouwproject in het hart van Haarlem. Het complex bestaat uit verschillende stijlen zodat het past in de gevarieerde omgeving van de oude stad. Naast de publieke functie heeft het complex ook een belangrijke woonfunctie, want er zijn ook nog 219 woningen/appartementen gerealiseerd. Lievense was als hoofdconstructeur betrokken bij dit project en zorgde ook voor de uitvoeringsengineering.

Het project bestond uit verschillende fasen. Als hoofdconstructeur was Lievense verantwoordelijk voor de definitieve ontwerpfase tot en met de begeleiding en sturing in de uitvoeringsfase. Daarnaast verzorgden wij de uitwerking van de detailengineering voor dit project. Vooral in de ontwerpfase is veel onderzoek gedaan naar de mogelijkheden in het ambitieuze ontwerp om zo weinig mogelijk materiaal te gebruiken met een groots mogelijke flexibiliteit. Zo is de keldervloer dunner gemaakt door een vlakke vloer op onderwater beton te maken, in plaats van een vloer met poeren. Hierdoor behoefde minder diep te worden gegaan met de uitgraving. Dit leverde een behoorlijke tijds- en kostenbesparing op.

Raaks is een multifunctioneel complex met een drielaags ondergronds parkeer/bioscopen deel. Daarbovenop bevindt zich een leeflaag (plint) van pleinen en commerciële ruimte met onder meer dienstverlening op de begane grond en waarboven kantoor- en woongebouwen staan. De drielaags ondergrondse parkeergarage die is gebouwd, is zeer belangrijk voor de parkeercapaciteit van het historische centrum van Haarlem. De kelder en de ondergrondse parkeergarage P1 en P2, zijn gemaakt van permanente stalen damwanden en een onderwaterbetonvloer. De totale vloeroppervlakte van de onderwaterbetonvloer bedraagt 10.000 m2.

Aan dit project waren hoge eisen gesteld voor wat betreft duurzaamheid en flexibiliteit. Duurzaamheid had betrekking op geluid en isolatie, met name voor de bioscopen. Daarnaast werd voor de onderbouw (inclusief damwanden/palen) een referentie levensduur van 150 jaar geëist. Voor de parkeergarage is een traditioneel prefab vloersysteem ontwikkeld, waardoor scheurvorming in de vloeren tot een minimum is teruggebracht.