Home / Projecten / Radarmetingen Natlab Eindhoven

Radarmetingen Natlab

Eindhoven

Het oude Philips Natlab bestaat uit drie verschillende delen die in verschillende periodes zijn gebouwd. In de twee achterste delen is een nieuwe vestiging van de SintLucas school geopend, in het creatieve hart van Eindhoven, Strijp S. Echter, van het gebouw was nagenoeg geen documentatie meer aanwezig. Dus kwam bij Lievense de vraag terecht: “Kunnen jullie op een snelle manier bepalen wat de wapeningsconfiguratie is?” Hiervoor hebben wij metingen verricht met een radar, die door middel van elektromagnetische golven kan bepalen waar de wapening zich bevindt.

Deze radarmetingen leverden een enorme tijdswinst op. In slechts een week tijd werd op deze manier het hele gebouw in kaart gebracht. Om de wapeningsdikte van de wapening in het oude Natlab te bepalen, werd steekproefsgewijs destructief onderzoek uitgevoerd.

Naast het bepalen van de wapeningsconfiguratie werd ook de staal- en betonkwaliteit gecontroleerd. Dit is gedaan door een aantal wapeningsstaven uit de vloer te halen en te testen op de staalkwaliteit. Voor de bepaling van de betonkwaliteit werden een aantal kernen geboord en beproefd.

Op basis van de radarmetingen en de controle van staal- en betonkwaliteit, kon de capaciteit (het draagvermogen) van de huidige constructie worden bepaald. Dit onderzoek samen met de constructieve berekeningen vormden de basis voor het herbestemmen van de oude laboratoria.