Home / Projecten / Radarmetingen Natlab Eindhoven

Radarmetingen Natlab

Eindhoven

Het oude Philips Natlab bestaat uit drie verschillende delen die in verschillende periodes zijn gebouwd. In de twee achterste delen is een nieuwe vestiging van de SintLucas school geopend, in het creatieve hart van Eindhoven, Strijp S. Echter, van het gebouw was nagenoeg geen documentatie meer aanwezig. Dus kwam bij Lievense de vraag terecht: “Kunnen jullie op een snelle manier bepalen wat de wapeningsconfiguratie is?” Hiervoor hebben wij metingen verricht met een radar, die door middel van elektromagnetische golven kan bepalen waar de wapening zich bevindt.

Deze radarmetingen leverden een enorme tijdswinst op. In een week tijd is op deze manier het hele gebouw in kaart gebracht. Om de wapeningsdikte van de wapening in het oude Natlab te bepalen is er steekproefsgewijs destructief onderzoek uitgevoerd.

Naast het bepalen van de wapeningsconfiguratie zijn ook de staal- en betonkwaliteit gecontroleerd. Dit is gedaan door een aantal wapeningsstaven uit de vloer te halen, deze zijn getest op de staalkwaliteit. Voor de bepaling van de betonkwaliteit zijn er een aantal kernen geboord en beproefd.

Op basis van de radarmetingen en de controle van staal- en betonkwaliteit, kon de capaciteit (het draagvermogen) van de huidige constructie worden bepaald. Dit onderzoek, samen de constructieve berekeningen zijn de basis voor het herbestemmen van de oude laboratoria.