Home / Projecten / Realisatie 110kV hoogspanningsverbinding Windpark Fryslân

Realisatie 110kV hoogspanningsverbinding Windpark Fryslân

Marnezijl - Oudehaske

In het IJsselmeer wordt ‘s werelds grootste windpark in een binnenwater gebouwd. Windpark Fryslân zal uit 89 windturbines bestaan, die elk 4,3 megawatt opleveren. Vanaf de zomer van 2021 moeten de windturbines aan circa 500.000 huishoudens duurzame stroom leveren. Om de opgewekte energie aan het openbare net te kunnen leveren, moet het windpark via een ondergrondse kabelverbinding aangesloten worden op het hoogspanningsnet van netbeheerder TenneT. Het is de langste duurzame energieverbinding over land in Nederland. Normaal wordt een koppeling met het hoogspanningsnet veel dichter bij een windpark gerealiseerd.

Visser & Smit Hanab legt momenteel in opdracht van TenneT een ondergrondse 110kV-hoogspanningsverbinding aan tussen locatie Marnezijl (Bolsward) en hoogspanningsstation Oudehaske (Heerenveen). Lievense | WSP verzorgt in opdracht van Visser & Smit Hanab de definitieve- en uitvoeringsontwerpen van deze ondergrondse hoogspanningsverbinding.

Horizontaal gestuurde boring

De verbinding Marnezijl – Oudehaske langs de A7 tussen Bolsward en Heerenveen bestaat uit twee circuits (elk drie kabels) van beide ruim 31 kilometer lang. Per circuit wordt ruim 13 kilometer als horizontaal gestuurde boring (HDD) gerealiseerd. Met deze methode kan over een grote lengte nauwkeurige boringen worden verricht. In het gehele tracé worden 64 (2 keer 32) HDD-boringen uitgevoerd met een lengte variërend tussen 215 en 870 meter per HDD. Bij iedere HDD wordt een bundel van 4 HDPE mantelbuizen (uitwendige diameter 200 mm) geïnstalleerd.

 

In het nieuws:

Ondergrondse kabels leggen 55 kilometer af in de Friese grond
Aanleg van 31 kilometer hoogspanningskabel langs A7