Home / Projecten / Renovatie afvalwaterpersleiding

Renovatie afvalwaterpersleiding

West-Brabant (Roosendaal, Bergen op Zoom, Rilland-Bath)

Waterschap Brabantse Delta is beheerder van de afvalwaterpersleiding (AWP) in West-Brabant. De leiding loopt van industrieterrein Moerdijk naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Bath en transporteert en zuivert rioolafvalwater voor huishoudens en bedrijven in 35 dorpen en steden. Bij het dorp Waarde (Zeeland) wordt het gezuiverde afvalwater vervolgens weer de Westerschelde ingepompt.

Het waterschap heeft een afnameverplichting voor stedelijk afvalwater, waarin aangeven wordt hoeveel water door het waterschap moet worden afgenomen. Om in de toekomst aan die verplichting te kunnen voldoen en de kwaliteit van het gezuiverde water te kunnen garanderen dienen onderdelen van het systeem gerenoveerd en vergroot te worden.

Om grotere hoeveelheden afvalwater te kunnen verwerken wordt een deel van het bestaande leidingtracé verdubbeld (3,5 km leiding met een diameter van 1500mm). Daarnaast worden drie opvoergemalen gerenoveerd. In de toekomst moet dit een transport van ca. 20.000 m³ afvalwater per uur opleveren.

Lievense ondersteunt dit project op gebied van technisch management en technische advisering. De experts van Lievense die aan dit project verbonden zijn, voelen allen een grote betrokkenheid bij het project. Ze hebben specialistische kennis en expertise in huis over dit type transportleidingen en specifieke ervaring met het organiseren van buitendienststellingen voor inwendige inspectie van of onderhoud aan delen van dit systeem. In opdracht van Waterschap Brabantse Delta heeft Lievense al meerdere projecten mogen uitvoeren op gebied van engineering, inspectie en renovatie van transportleidingen, waardoor we het transportsysteem goed kennen.