Home / Projecten / Renovaties RWZI Nieuwveer

Renovaties RWZI Nieuwveer

Breda

Lievense is al lange tijd vaste leverancier van diensten aan het waterschap Brabantse Delta op het gebied van leidingenprojecten, zowel in nieuwbouw als inspectie en onderhoud van de assets. Daar is nu een dimensie bij gekomen: het voorbereiden en beheersen van renovaties aan rioolwaterzuiveringen. Waar voorheen veelal de traditionele UAV contractvorm werd toegepast worden nu door het waterschap vrijwel uitsluitend geïntegreerde UAV-GC contracten toegepast.

Recent hebben wij het opstellen van een complete set UAV-GC contractdocumenten aan ons portfolio toegevoegd, op basis van de methodieken die door Rijkswaterstaat geïntroduceerd zijn.

Lievense toetst in samenwerking met Brightwork uit Sneek namens de opdrachtgever alle ontwerp- en uitvoeringsdocumenten.