Home / Projecten / Renovaties RWZI Nieuwveer

Renovaties RWZI Nieuwveer

Breda

Lievense is vaste leverancier van diensten aan het waterschap Brabantse Delta op gebied van leidingenprojecten. Wij verzorgen werkzaamheden zoals leidinginspecties betreft nieuwbouw, onderhoud van de assets en het voorbereiden en beheersen van renovaties aan rioolwaterzuiveringen. Waar in het verleden veelal de traditionele UAV contractvorm werd toegepast, worden nu door het waterschap vrijwel uitsluitend geïntegreerde UAV-GC contracten toegepast.

Het opstellen van een complete set UAV-GC contractdocumenten behoort ook tot ons portfolio. Dit doen wij op basis van methodieken die door Rijkswaterstaat geïntroduceerd zijn. In samenwerking met Brightwork uit Sneek toetsen wij namens de opdrachtgever alle ontwerp- en uitvoeringsdocumenten.