Home / Projecten / Rioolwaterzuiverings installatie Beemster

Rioolwaterzuiveringsinstallatie

Beemster

Ten behoeve van de renovatie en capaciteitsuitbreiding van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Beemster is de zuivering uitgebreid met diverse gebouwen. Om het zuiveringsproces efficiënter te maken is gekozen om een fijnzeefinstallatie toe te voegen aan het proces.

Lievense heeft het ontwerp van de betonnen constructies afgestemd op de 3D gegevens van de installaties en de waterstroom. De betonconstructies in de nieuwe aanvoerlijn dienen waterdicht te zijn met een waterdruk tot 6 m. Om te voorkomen dat de fundering op staal van diverse installaties te veel zal zakken heeft Lievense een advies gemaakt om het terrein lokaal voor te belasten om de restzettingen te beperken.