Home / Projecten / Risicobeheer grond Ruimte voor de Rivier

Risicobeheer grond Ruimte voor de Rivier

Nederland

Rijkswaterstaat voert een groot aantal projecten uit waarmee rivieren de nodige ruimte krijgen om afvoerpieken te kunnen opvangen. Daarbij is grondverzet een zeer belangrijk onderdeel. Onzekerheden in de chemische en fysische kwaliteit van vrijkomende grond zijn de oorzaak van risico’s voor kosten en planning, evenals wijzigingen in wet- en regelgeving en logistieke zaken.

Lievense adviseert het cluster grond van de programmadirectie reeds jaren over grondgerelateerde zaken. Daarbij wordt in overleg met medewerkers en decentrale uitvoerders van de verschillende projecten een risicoprofiel bijgehouden. Claims van opdrachtnemers worden op realiteitsgehalte beoordeeld waarbij ook wordt beoordeeld of opdrachtnemer voldoende heeft gedaan om de gevolgen van risico’s te beheersen. In geval van dreigende tegenvallers helpt Lievense risico’s af te wenden en de gevolgen ervan te beperken door tijdig overleg met bevoegde instanties, het verkennen van de ruimte in wet- en regelgeving en het zoeken naar pragmatische oplossingen. De inspanningen van Lievense dragen bij aan het realiseren van forse kostenbesparingen en juist omgaan met risico’s.