Home / Projecten / Risicobeheer grond Ruimte voor de Rivier

Risicobeheer grond Ruimte voor de Rivier

Nederland

Rijkswaterstaat voert een groot aantal projecten uit waarmee de rivieren de nodige ruimte krijgen om afvoerpieken te kunnen opvangen. Daarbij is grondverzet een zeer belangrijk onderdeel. Onzekerheden in de chemische en fysische kwaliteit van de vrijkomende grond zijn de oorzaak van risico’s voor kosten en planning, evenals wijzigingen in wet- en regelgeving en logistieke zaken.

Lievense adviseert het cluster grond van de programmadirectie al jaren over grondgerelateerde zaken. Daarbij wordt in overleg met de medewerkers op de verschillende projecten en de decentrale uitvoerders van projecten het risicoprofiel bijgehouden. Claims van opdrachtnemers worden op realiteitsgehalte beoordeeld waarbij bovendien wordt beoordeeld of opdrachtnemer voldoende heeft gedaan om de gevolgen van risico’s te beheersen.

In geval van dreigende tegenvallers helpt Lievense risico’s af te wenden en de gevolgen ervan te beperken door tijdig overleg met bevoegde instanties, het verkennen van de ruimte in wet- en regelgeving, en het zoeken naar pragmatische oplossingen.

De inspanningen van Lievense draagt hierdoor bij aan het realiseren van forse kostenbesparingen en het beheerst omgaan met risico’s.