Home / Projecten / Rivierkundige modellering Haverikerwaard

Rivierkundige modellering

Havikerwaard

De Havikerwaard is een grote uiterwaard aan de IJssel. Als onderdeel van de visie Havikerpoort realiseert K3Delta deGebiedsontwikkeling Havikerwaard Zuid samen met diverse overheden, Landgoed Middachten en natuurorganisaties. Het betreft een natuurontwikkelingsproject dat door delfstoffenwinning gestalte krijgt en waarbij tevens gezorgd wordt voor langjarige fondsvorming voor Landgoed Middachten.

Sinds voorjaar 2018 zijn alle benodigde vergunningen voor dit project verleend. Het gaat daarbij om de watervergunning, ontgrondingsvergunning, vergunning wet natuurbescherming, ontheffing flora en fauna wet en de omgevingsvergunning. De werkzaamheden in het gebied worden gefaseerd in circa 15 jaar uitgevoerd. De eerste fase, betreft de noordkant van het gebied op gronden van Landgoed Middachten.

Als gevolg van de uitvoering van Gebiedsontwikkeling Havikerwaard Zuid wordt het terrein Havikerwaard 8A, waar zandveredeling plaats vindt, opnieuw ingericht. Lievense doet voor de verschillende fasen in de gebiedsontwikkeling en de herinirchting van 8A de rivierkundige berekeningen.