Home / Projecten / Rivierkundige modellering Haverikerwaard

Rivierkundige modellering

Havikerwaard

De Havikerwaard is een grote uiterwaard aan de IJssel. Als onderdeel van de visie Havikerpoort realiseert K3Delta de gebiedsontwikkeling Havikerwaard Zuid samen met diverse overheden, Landgoed Middachten en natuurorganisaties. Het betreft een natuurontwikkelingsproject dat door delfstoffenwinning gestalte krijgt en waarbij tevens gezorgd wordt voor langjarige fondsvorming voor Landgoed Middachten.

Sinds voorjaar 2018 zijn alle benodigde vergunningen voor dit project verleend. Het gaat daarbij om de watervergunning, ontgrondingsvergunning, vergunning wet natuurbescherming, ontheffing flora- en fauna wet en de omgevingsvergunning. De werkzaamheden in het gebied worden  in circa 15 jaar gefaseerd uitgevoerd. De eerste fase, betreft de noordkant van het gebied op gronden van Landgoed Middachten.

Rivierkundige berekeningen

Als gevolg van de uitvoering van gebiedsontwikkeling Havikerwaard Zuid wordt het terrein Havikerwaard 8A, waar zandveredeling plaatsvindt, opnieuw ingericht. Lievense heeft voor de verschillende fasen in de gebiedsontwikkeling en herinrichting van 8A de rivierkundige berekeningen verzorgd.