Home / Projecten / RIVM LMM Meetnet

RIVM LMM Meetnet

Nederland

In opdracht van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) voert Lievense sinds 2010 bemonsteringen uit van het grondwater bij landbouwbedrijven in het kader van het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM). Het onderzoek wordt al 25 jaar uitgevoerd om de effecten van het mestbeleid in Nederland te volgen. Hieruit blijkt dat de nitraatconcentraties in het water op landbouwbedrijven zijn gedaald en de kwaliteit van het oppervlaktewater is verbeterd.

Het LMM volgt de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater op landbouwbedrijven gerelateerd aan de bedrijfsvoering bij deze bedrijven. Zo kunnen de effecten van veranderingen in de bedrijfsvoering op de waterkwaliteit snel en helder in beeld worden gebracht. De waterkwaliteit wordt op traditionele en effectieve wijze gemeten door het nemen van watermonsters die vervolgens worden geanalyseerd in een laboratorium. Lievense verzorgt dergelijke bemonsteringen van grondwater op landbouwbedrijven door heel Nederland. De watermonsters worden vervolgens onderzocht op nitraat en nitriet.