Home / Projecten / RRP leidingverlegging

RRP leidingverlegging

Rotterdam

Door zettingen in de ondergrond is de Rotterdam-Rijn pijpleiding in de Vondelingendijk verzakt. Onder directievoering van Lievense is daarom een nieuwe leiding aangelegd. Dit vond plaats tussen de Vondelingenweg en de kruising van de buisleidingenstraat met de A15: een traject van 1,5 km. Lievense verzorgde binnen dit project het voorontwerp, het bestek en de begeleiding van de realisatie.

De 24’’ olieproductenleiding loopt deels boven- en deels ondergronds en kruist de A15, Vondelingenweg en het havenspoor middels een fly-over. De leiding staat onder hoge druk en kent grote externe en interne temperatuurswisselingen. Deze omstandigheden stelden specifieke eisen aan de leiding, wat uitgebreid rekenwerk vereiste.

Daarbij moest de verlegging van deze leiding ingepast worden binnen de reeds geplande verbreding van de A15. Alle eisen en wensen van derde partijen vroegen om een nauwlettend omgevingsmanagement.

Uiteindelijk is een nieuw tracé gerealiseerd waarbinnen de RRP-leiding nog tientallen jaren kan liggen. De achtergebleven leiding werd verwijderd of opgevuld met cementbentoniet.