Home / Projecten / RRP leidingverlegging

RRP leidingverlegging

Rotterdam

Door zettingen in de ondergrond was de Rotterdam-Rijn pijpleiding in de Vondelingendijk verzakt. Onder directievoering van Lievense werd daarom een nieuwe leiding aangelegd. Dit vond plaats tussen de Vondelingenweg en de kruising van de buisleidingenstraat met de A15, een traject van 1,5 kilometer. Lievense verzorgde binnen dit project het voorontwerp, het bestek en de begeleiding van de realisatie.

Uitdagende leidinginfrastructuur

De 24 inch olieproductenleiding loopt deels boven- en ondergronds en kruist de rijksweg A15, Vondelingenweg en het havenspoor middels een fly-over. De leiding staat onder hoge druk en kent grote externe en interne temperatuurswisselingen. Deze omstandigheden stelden specifieke eisen aan de leiding en vereiste uitgebreid rekenwerk. Daarbij moest de verlegging van deze leiding ingepast worden binnen de reeds geplande verbreding van de A15. Alle eisen en wensen van derde partijen vroegen om een nauwlettend omgevingsmanagement.

Uiteindelijk werd een nieuw tracé gerealiseerd waarbinnen de Rotterdam-Rijn pijpleiding nog tientallen jaren kan liggen. De achtergebleven leiding werd deels verwijderd en deels opgevuld met cementbentoniet.