Home / Projecten / Spaarndammertunnel Amsterdam

Spaarndammertunnel

Amsterdam

De Spaarndammertunnel is een belangrijke schakel tussen de Spaarndammerbuurt en het woongebied in de Houthaven. De 800 meter lange tunnel is aangelegd vlak naast het IJ, aan de noordzijde van het centraal station en is gesitueerd parallel aan de Tasmanstraat en de Spaarndammerdijk. De route is een belangrijke verkeersader tussen het centrum en de westelijke ontsluitingen van de stad. Omdat deze drukke verbinding een barrière vormt tussen de Spaardammerbuurt en het plangebied Houthavens, is de Spaarndammertunnel aangelegd. Op het dak van de tunnel is een park aangelegd als groene verbinding tussen beide buurten.

Kostenbesparende oplossing

De gehele tunnel bestaat uit 32 moten met een gemiddelde lengte van 25 meter. Vanwege de grootte van het project was het lonend om elk onderdeel constructief zo veel mogelijk uit te nutten. Lievense was er in geslaagd om stabiliteit te verkrijgen met een minimaal aantal palen onder de tunnelmoten. Het aantal palen was in het ontwerp teruggebracht tot een stramien van 5,5 bij 4,3 meter. Dit leverde voor de totale tunnel een enorme besparing op. Hoofdaannemer was Max Bogl. IPV Delft was verantwoordelijk voor de vormgeving van het Definitief Ontwerp en Lievense voor het constructieve Definitieve Ontwerp.

Foto’s: Joey Juffermans.