Home / Projecten / Spaarndammertunnel Amsterdam

Spaarndammertunnel

Amsterdam

De Spaarndammertunnel is een belangrijke schakel tussen de Spaarndammerbuurt en het toekomstige woongebied in de Houthaven. De 800 meter lange tunnel is aangelegd vlak naast het IJ, aan de noordzijde van het centraal station en is gesitueerd parallel aan de Tasmanstraat en de Spaarndammerdijk. In de huidige situatie is deze route een belangrijke verkeersader tussen het centrum en de westelijke ontsluitingen van de stad. Omdat deze drukke verbinding een barrière vormt tussen de Spaardammerbuurt en het nieuw te ontwikkelen plangebied “Houthavens”, is de Spaarndammertunnel aangelegd. Op het dak van de tunnel is een park aangelegd als groene verbinding tussen beide buurten.

De gehele tunnel bestaat uit 32 moten met een gemiddelde lengte van 25 meter. Vanwege de grootte van het project loont het zeer de moeite elke onderdeel constructief zo veel mogelijk uit te nutten. Het is Lievense gelukt stabiliteit te verkrijgen met een minimaal aantal palen onder de tunnelmoten. We hebben het aantal palen in het ontwerp kunnen terugbrengen tot een stramien van 5,5 bij 4,3 meter. Hiermee hebben we per moot zo’n 5 palen bespaard, wat voor de totale tunnel een besparing van om en nabij d €160.000,- heeft opgeleverd alleen al voor de palen. Hoofdaannemer is het duitse Max Bogl, die naast de SPT, ook betrokken is bij de Noord-zuidlijn in Amsterdam. IPV Delft heeft de vormgeving van het Definitief Ontwerp op zich genomen en Lievense verzorgt het constructieve Definitieve Ontwerp.

Foto’s: Joey Juffermans.