Home / Projecten / Staalconstructie Post Zuid Apeldoorn

Staalconstructie Post Zuid

Apeldoorn

Post Zuid in Apeldoorn is een multifunctioneel gebouw. Er zijn onder meer een brandweerkazerne, ambulancepost, kantoren, werkplaats en voertuigstallingen in gevestigd Wat begon als een constructieve opdracht, eindigde voor Lievense in een integraal ontwerp waarbij gedurende het ontwerpproces andere disciplines zijn aangehaakt. Denk hierbij een de inmeting van de bestaande bouw, brandadvies, geotechniek en bouwtoezicht.

Zichtbare staalconstructie

Het pand kenmerkt zich door de toepassing van een staalconstructie die in het zicht mag blijven, één van de handelsmerken van de architect Courage. Dit leidde er toe dat aan de constructieve details ook zware esthetische eisen werden gesteld. Het grote overstek aan de voorzijde van het gebouw is beeldbepalend. Constructief zaten hier de nodige uitdagingen in. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in de toepassing van een drietal vakwerkspanten van twee bouwlagen hoog. Aan de achterzijde van het gebouw is het staalskelet van een bestaande hal hergebruikt. De schil wordt gevormd door een glazen gevel en dak op basis van de glastuinbouwtechniek.

Brandveiligheid

Het langgerekte pand heeft een afmeting van 157 x 15 meter. De onderbouw (tot en met de 2e verdieping) vormt als het ware een tafel voor de bovenliggende twee verdiepingen. De onderbouw heeft een brandwerendheid van 60 minuten, waarbij de tweede verdiepingsvloer als brandscheiding fungeert. Vanaf de tweede verdieping vormen kantoren tussen de trappenhuizen een compartiment waaraan geen brandwerendheidseisen zijn gesteld. De compartimenten mogen bezwijken. Hierop is de tweede verdiepingsvloer gedimensioneerd. De trappenhuizen vormen afzonderlijke compartimenten met een brandwerendheid van 60 minuten.

De derde verdiepingsvloer en de dakvloer zijn uitgevoerd in stempelvrije staalplaatbetonvloeren. De stalen liggers waarop de staalplaatbetonvloeren rusten hebben een dubbelfunctie. De kokers vormen ook de luchttoevoer voor de koel en verwarming-units in de kantoren. In verband hiermee is er een speciale verbinding ontworpen voor de ligger-kolom verbinding, de zogenaamde “vork”.