Home / Projecten / Station Europapark

Station Europapark

Groningen

Vlakbij stadion de Euroborg van FC Groningen is een nieuw station verrezen, Station Europapark. In februari 2012 is voor de bouw hiervan het spoor tussen Zwolle en Groningen negen dagen dichtgegaan, om de tunnel onder het spoor door te leggen. Het spoordeel zelf is in deze periode ingeschoven en er is in totaal twee kilometer spoor verbreed en vervangen.

Lievense heeft het constructieve ontwerp van deze tunnel en de omliggende delen verzorgd, zoals de voorpleinen en de ondergrondse fietsenstalling. Ook het bouwkundige ontwerp van het station was in handen van Lievense.

Het ontwerp is gemaakt in het uiterst beperkte tijdsbestek van een half jaar, waarbij de diverse bouwstromen, zoals spoor, perronkap, beton- en grondwerk, zo sterk waren, dat met recht gesproken kan worden van een Olympische prestatie. De planning luisterde nauw, maar is gehaald! Het project is in opdracht van BAM Infraconsult door Lievense geheel in een 3D BIM uitgewerkt, waarna met Navis Works software de clashes tussen de verschillende modellen (constructief, bouwkundig en uitvoering) eruit gehaald konden worden.

 

Foto (rechtsonder): Joey Juffermans.