Home / Projecten / Stationspostgebouw Den Haag

Stationspostgebouw

Den Haag

In opdracht van ontwikkelaar I Love New Hague wordt het Haagse Stationspostgebouw getransformeerd. Dit gebouw ligt op een unieke locatie, direct naast station Hollands Spoor aan de Rijswijkseweg met zijn drukke tramlijn. Na vele jaren leegstand wordt nieuw leven in dit omvangrijke rijksmonument van 35.000 m2 geblazen.  Lievense heeft intensief meegewerkt om de omgevingsvergunningaanvraag voor het afwijken van het bestemmingsplan voor te bereiden. Ook is een akoestisch onderzoek weg- en railverkeer uitgevoerd én zijn creatieve oplossingen bedacht om de transformatie mogelijk te maken binnen de kaders van de Wet geluidhinder met behoud van de kwaliteiten van het Rijksmonument.

De omgeving van het Stationspostgebouw wordt gekenmerkt door een grote bedrijvigheid. Wij hebben in dit kader het akoestisch onderzoek bedrijven en milieuzonering verzorgd. Diverse milieutechnische aspecten, zoals externe veiligheid, luchtkwaliteit en bodemkwaliteit, zijn kwalitatief beschouwd en waar nodig nader onderzocht. Alle onderzoeksresultaten zijn vervolgens verwerkt in een uitgebreide ruimtelijke onderbouwing. Deze dient als basis voor de omgevingsvergunningaanvraag, waarmee de ontwikkeling planologisch inpasbaar wordt gemaakt.

Impressiefoto’s: Braaksma & Roos Architectenbureau.