Home / Projecten / Stedenbouwkundig plan Bijsteren

Stedenbouwkundig plan Bijsteren

Putten

Aan de westzijde van de kern Putten is het nieuwe woongebied Bijsteren gerealiseerd, een wijk van zo’n 800 woningen. In het stedenbouwkundig plan, ontworpen door Lievense, is enerzijds aansluiting gezocht bij het dorpse karakter en de kleinschaligheid van het oude Putten en anderzijds bij het omringende landschap.

Bijsteren is opgedeeld in kleinere eenheden van afzonderlijk herkenbare woonbuurten. Het omringende kampenlandschap met boerenerven te midden van houtsingels was een belangrijke inspiratiebron voor het ontwerp. De bestaande Stenenkamerseweg vormt de ruggegraat van het plan en geeft het woongebied samen met de centrale groene as een heldere structuur. In het ontwerp is veel aandacht besteed aan duurzaamheid. Zo wordt hemelwater vanaf het dak afgevoerd via goten in de straat naar wadi’s en is ingezet op behoud van bestaande houtwallen en bebouwing.

Lievense was voor dit project ook verantwoordelijk voor het inrichtingsplan, landschapsplan, matenplannen, architectenbegeleiding en beeldkwaliteit.