Home / Projecten / Stedenbouwkundig plan Bijsteren

Stedenbouwkundig plan Bijsteren

Putten

Aan de westzijde van de kern Putten is het nieuwe woongebied Bijsteren gerealiseerd, een wijk van ca. 800 woningen. In het stedenbouwkundig plan, ontworpen door Lievense, is enerzijds aansluiting gezocht bij het dorpse karakter en de kleinschaligheid van het oude Putten en anderzijds bij het omringende landschap.

Bijsteren is opgedeeld in kleinere eenheden van afzonderlijk herkenbare woonbuurten. Het omringende kampenlandschap met boerenerven temidden van houtsingels is een belangrijke inspiratiebron geweest voor het ontwerp. De bestaande Stenenkamerseweg vormt de ruggegraat van het plan en geeft het woongebied tezamen met de centrale groene as haar heldere structuur. In het ontwerp is bijzondere aandacht besteed aan duurzaamheid. Zo wordt hemelwater vanaf het dak afgevoerd via goten in de straat naar wadi’s en is ingezet op behoud van bestaande houtwallen en bestaande bebouwing.

Naast het stedenbouwkundig plan waren wij ook verantwoordelijk voor het inrichtingsplan, het landschapsplan, matenplannen, architectenbegeleiding en beeldkwaliteit.