Home / Projecten / Sterkteberekeningen Gasunie: leidingen en afsluiterstations

Sterkteberekeningen Gasunie: leidingen en afsluiterstations

Nederland

Lievense mag al vele jaren voor N.V. Nederlandse Gasunie regio Zuidwest berekeningen uitvoeren van bestaande en nieuwe leidingen, afsluiterschema’s en afsluiterstations van het Hoofdtransportnet en het Regionaal transportnet van Gasunie. In totaal zijn inmiddels al meer dan tweehonderd berekeningen uitgevoerd, waardoor Lievense een ruime kennis en ervaring heeft gekregen in het uitvoeren, analyseren en rapporteren van dergelijke berekeningen.

Voor het uitvoeren van deze berekeningen gebruiken wij ‘state of the art’ rekenprogrammatuur, die specifiek voor ondergrondse leidingconfiguraties zijn gemodelleerd, waarbij getoetst wordt aan de vigerende normen, zoals de NEN-3650 en NEN-3651. Indien de berekeningen daarom vragen, zijn wij in staat om eventuele knelpunten met eindige elementen methodieken nader te beschouwen om zo tot gerichte adviezen en oplossingen te komen.

De berekeningen worden uitgevoerd door een team van hoogwaardig gespecialiseerde ontwerpers en ingenieurs, waardoor de kennis breed in Lievense geborgd blijft.