Home / Projecten / Sterkteberekeningen Gasunie: leidingen en afsluiterstations

Sterkteberekeningen Gasunie: leidingen en afsluiterstations

Nederland

Lievense voert voor N.V. Nederlandse Gasunie regio Zuidwest al vele jaren berekeningen uit van bestaande en nieuwe leidingen, afsluiterschema’s en afsluiterstations van het Hoofdtransportnet en het Regionaal transportnet van Gasunie. In totaal hebben wij al ruim tweehonderd berekeningen uitgevoerd en beschikken dan ook over ruime kennis en ervaring met betrekking tot het uitvoeren, analyseren en rapporteren van dergelijke berekeningen.

Specifieke rekensoftware

Voor het uitvoeren van de berekeningen gebruiken wij rekensoftware die specifiek voor ondergrondse leidingconfiguraties zijn gemodelleerd waarbij getoetst wordt aan de vigerende normen, zoals de NEN-3650 en NEN-3651. Indien de berekeningen daarom vragen, zijn wij in staat om eventuele knelpunten met eindige-elementenmethoden nader te beschouwen voor gerichte adviezen en oplossingen.