Home / Projecten / Technische studie stadswijk Nieuwe Rivium

Technische studie stadswijk Nieuwe Rivium

Capelle aan den IJssel

Het bedrijventerrein Rivium, direct gelegen aan rijksweg A16 en de Maas, wordt de komende jaren getransformeerd naar stadswijk het Nieuwe Rivium. Deze vernieuwende stadswijk wordt een mix van businesspark, hippe woonwijk en recreatiegebied en beslaat een oppervlakte van zo’n 53 hectare.

Voor de ontwikkeling van de stadswijk is samen met een aantal marktpartijen een gebiedspaspoort ontwikkeld voor het totale gebied, waarbij op twee locaties ruimte is gereserveerd voor de realisatie van bijzondere hogere gebouwen.

Multidisciplinaire aanpak technische studie

Lievense | WSP is door Rivium Real Estates B.V. gevraagd om een eerste technische studie uit te voeren voor het definiëren van de technische randvoorwaarden voor het nieuwe project. Het betreft de locatie aan het waterfront van de Maas. Het technisch rapport is via een multidisciplinaire aanpak tot stand gekomen. Experts op gebied van geotechniek, constructies, brandveiligheid, verticaal transport, geveltechniek, installaties en bouwfysica hebben hieraan meegewerkt. Er wordt nader ingegaan op hoe de belangrijkste technische eisen veranderen naarmate de hoogte van een gebouw toeneemt. Het rapport richt zich op een gebouw van 70, 125 en 150 meter hoogte.

Het technisch rapport geeft Rivium Real Estates B.V. handvatten bij de besluitvorming met betrekking tot de ontwerpopdracht en het programma van eisen. Ook biedt het aanknopingspunten om, in overleg met de gemeente, nadere kaders af te stemmen voor het gebiedspaspoort om een financieel haalbaar ontwerp te realiseren passend binnen de ambitie voor deze locatie.