Home / Projecten / Transportleidingen en innamepompstation drinkwatervoorziening Zuidwest-Nederland

Transportleidingen en innamepompstation drinkwatervoorziening

Nationaal Park de Biesbosch

Spaarbekkens De Gijster, Petrusplaat en Honderd en Dertig, gelegen in het Nationaal Park de Biesbosch, verzorgen de drink- en industriewatervoorziening voor miljoenen inwoners en bedrijven in Zuidwest-Nederland. Om de leveringszekerheid in de toekomst de waarborgen heeft Evides Waterbedrijf, de grootste afnemer van water (>95%), initiatief genomen om een nieuw innamepompstation te realiseren voor spaarbekken De Gijster. Deze wordt gebouwd aan de oever van de Bergsche Maas. Het ingenomen water zal met drie nieuwe leidingen naar spaarbekken De Gijster worden getransporteerd.

Transportleidingen

Lievense heeft de engineering van deze leidingen tussen het innamestation van spaarbekken De Gijster en rivier de Bergsche Maas verzorgd. De drie transportleidingen worden uitgevoerd in staal en hebben een lengte van circa 1.500 meter en een doorsnede van maar liefst 2.100 millimeter. De leidingen zijn berekend conform de vigerende normen en na toetsing door vergunningverlenende instanties akkoord bevonden.

Natura 2000-gebied

Hierbij is veel aandacht besteed aan de realisatiemethode en de afstemming van het ontwerp op de omgevingseisen. Bij het afstemmen met de omgeving en het voorbereiden van het project speelde de plaatselijke flora en fauna een belangrijke rol, omdat het werk in een Natura 2000-gebied wordt gerealiseerd. Door samenwerking met stakeholders en bevoegde gezagen is een goede oplossing gevonden waarbij op de lange termijn geen negatieve effecten door uitvoeringswerkzaamheden optreden en de inrichting van het gebied verbeterd wordt met betrekking tot de beoogde natuurbeheersdoelen.

Eind 2018 is gestart met het bouwrijp maken van de bouwlocatie. Bij deze voorbereidende werkzaamheden is de toekomstige situatie meteen in ogenschouw genomen. De aannemers voor de leidingwerkzaamheden en het innamepompstation zijn vervolgens met de werkzaamheden gestart. Lievense ondersteunt Evides met directievoering en toezichthouding op de realisatie van de transportleidingen en het innamepompstation.


Afbeelding: Evides Waterbedrijf.