Home / Projecten / Tunnel A2 Maastricht

Tunnel rijksweg A2

Maastricht

Lievense heeft het projectbureau A2 Maastricht begeleid bij de aanbesteding en de planologische besluitvorming en tijdens de uitvoering van de werkzaamheden voor de ondertunneling van rijksweg A2 in Maastricht.

De passage van de A2 door Maastricht veroorzaakte jarenlang vele files, geluidshinder en luchtverontreiniging. De ondertunneling van dit deel van de rijksweg zorgt voor een betere doorstroming van het verkeer en een betere bereikbaarheid van de stad. Het zorgt voor een beter geluidsklimaat en betere luchtkwaliteit waardoor kansen ontstaan voor verdere stedelijke ontwikkelingen.

Lievense heeft projectbureau A2 Maastricht – een samenwerking van de gemeentes Maastricht en Meerssen, de provincie Limburg en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu – geadviseerd op juridisch en akoestisch vlak. En daarnaast op het gebied van luchtkwaliteit ten behoeve van de aanbesteding, planologische besluitvorming, geluidsanering, uitvoering van de bouwwerkzaamheden en afhandeling van schadeclaims en nadeelcompensatie.