Home / Projecten / Tunnel A2 Maastricht

Tunnel A2

Maastricht

Lievense heeft het projectbureau A2-Maastricht begeleid bij de aanbesteding, de planologische besluitvorming en tijdens de uitvoering van de werkzaamheden voor de ondertunneling van de A2 in Maastricht.

Al jaren veroorzaakt de passage van de A2 door Maastricht veel files, geluidhinder en luchtverontreiniging. De ondertunneling van dit gedeelte van de A2 zorgt voor een betere doorstroming van het verkeer en een betere bereikbaarheid van Maastricht. In de stad verbetert het geluidsklimaat en de luchtkwaliteit enorm en ontstaan daardoor kansen voor een verdere stedelijke ontwikkelingen.

Lievense heeft het projectbureau A2-Maastricht, een samenwerking van de gemeentes Maastricht en Meerssen, de provincie Limburg en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, geadviseerd op juridisch, akoestisch vlak en op het gebied van luchtkwaliteit ten behoeve van de aanbesteding, de planologische besluitvorming, de geluidsanering, de uitvoering van de bouwwerkzaamheden, het afhandelen van schadeclaims en nadeelcompensatie.