Home / Projecten / Uitbreiding coating- en conserveringshal

Uitbreiding coating- en conserveringshal

Maasvlakte 2 Rotterdam

Lievense werd door Sif Group gevraagd om mee te werken aan de uitbreiding van een bestaande coating- en conserveringshal van SIF Netherlands B.V.

De hal is in het verlengde gespiegeld uitgebreid. Ertussen is een extra technische ruimte opgenomen. De constructie bestaat uit een betonnen onderbouw met op staal gefundeerde betonstroken en een bovenbouw uitgevoerd in een stalen skelet met sandwich gevelbeplating voor de wand- en dakconstructie.

Werkzaamheden

In de voorbereidingsfase hebben onze experts het voorontwerp (VO) en het definitief ontwerp (DO) zowel constructief als bouwkundig uitgewerkt ten behoeve van de bouwaanvraag, aanbesteding en begroting van de leveranciers en aannemers. Voorafgaand aan de realisatieperiode werd ons gevraagd om de uitvoering van de betrokken aannemers te controleren op basis van de gemaakte engineering berekeningen en tekeningen. De onderbouw is gefaseerd uitgevoerd en per fase is een mal- en wapeningscontrole en een beton(mengsel)controle en eindcontrole uitgevoerd. De bovenbouw is visueel gecontroleerd op uitvoering. Ook zijn de knooppunten van de staalconstructie kwalitatief geïnspecteerd op uitvoering van de montage.

Integrale aanpak

Om dit project succesvol te kunnen realiseren, is integraal samengewerkt tussen verschillende disciplines van Lievense betreft contractafspraken, constructie, bouwfysica, bouwkundig advies en bodemonderzoek.

Wij hebben de specifieke wensen van de opdrachtgevers centraal gesteld gedurende het hele proces, hierbij rekening houdend met een uitdagende tijdsplanning.

Optimale communicatie

Door intensief ontwerpoverleg met alle betrokken partijen, én het betrekken van de opdrachtgever hierin, was het mogelijk om sneller tot besluiten te komen en zijn alle werkzaamheden binnen de planning volbracht. Dankzij deze gezamenlijke inspanning kon de opdrachtgever op tijd starten met de geplande bouw.