Home / Projecten / Uitbreiding Nationaal Monument Kamp Vught

Uitbreiding Nationaal Monument Kamp Vught

Vught

In het voormalige SS-concentratiekamp Vught werden van januari 1943 tot september 1944 bijna 32.000 mensen gevangengehouden. In 1986 is de stichting Nationaal Monument Kamp Vught opgericht, waarna in 1990 het Nationaal Monument is opengesteld voor publiek. Het monument heeft in 2002 een nieuw herinneringscentrum gekregen en het kampterrein is zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat teruggebracht.

De belangstelling voor het verhaal van Kamp Vught is groot, maar de vaste expositie over de geschiedenis van Kamp Vught is verouderd. Om (school-)groepen en individuele bezoekers de juiste ruimte te kunnen geven om het Nationaal Monument te kunnen bezoeken, worden deze bezoekers in de nieuwe situatie via een andere route rondgeleid. Na ontvangst gaan scholieren via een nieuwe doorgang naar het buitenterrein voor de rondleiding. Het Nationaal Monument Kamp Vught streeft ernaar om eind 2019 de huidige vaste presentatie geheel te hebben vernieuwd.

Lievense is verantwoordelijk voor de constructieve uitwerking van de beton- en staalconstructie van de nieuwe aanbouw en verzorgt het funderingsadvies. De bestaande draagconstructie staat op palen, waardoor in het eerste plan de toekomstige constructie ontworpen was op palen. De vloer van de aanbouw komt echter lager te liggen dat de bestaande vloer van het huidige gebouw. Hierop is besloten dat de nieuwe draagconstructie op staal gefundeerd wordt. Om opdrijven door grondwater te voorkomen, is gekozen voor een dikkere vloer die fungeert als ballast.