Home / Projecten / Verkenning nautische veiligheid passage

Verkenning nautische veiligheid passage

Maastricht

Rijkswaterstaat Zuid-Nederland is bezig met het project Maasroute, waarbij de Maas tussen Weurt en Ternaaien eind 2018 geschikt werd gemaakt voor schepen tot en met CEMT-klasse Vb en schepen met een diepgang van 3,5 meter. Buiten de scope van het project Maasroute zijn nog een aantal knelpunten gesignaleerd op de passage door Maastricht en nabij de invaart van het Julianakanaal. Zo is er bijvoorbeeld gekeken naar de risico’s bij het passeren van bruggen.

Wij hebben in deze verkenning de nautische veiligheid op het traject van de Maasroute tussen meldpunt Sint Pieter en het nog aan te leggen passeervak in het Julianakanaal onderzocht, waarbij de nieuwe richtlijnen vanzelfsprekend werden meegenomen.

Integrale samenwerking

Het project is een goed voorbeeld van hoe de verschillende disciplines binnen Lievense samenwerken aan een integrale opdracht: infra voor het technische deel en water voor het omgevingsmanagement. De nautische oplossingen zijn bedacht, uitgewerkt en doorgerekend door onze scheepvaartspecialisten. Onze ervaren omgevingsadviseurs hebben de stakeholderanalyse uitgevoerd, gekeken naar meekoppelkansen en de ruimtelijke haalbaarheid van de technische oplossingen getoetst.

De vooraf door Rijkswaterstaat aangedragen knelpunten zijn door middel van simulaties en een werksessie met scheepvaartdeskundigen, Rijkswaterstaat, vaarwegbeheerder en BLN Schuttevaer (brancheorganisatie voor binnenvaart) getoetst en aangevuld. Voor alle knelpunten is een oplossing uitgewerkt, waarna de meest kansrijke maatregelen zijn gebundeld in drie basisvarianten voor de korte en lange termijn, alsook voor een toekomstvast ontwerp. Hierna is op basis van een gedragen beoordelingskader een voorkeursvariant gekozen.

Getallen

  • In totaal passeren er ca. 17.000 schepen per jaar
  • Er zijn meer dan 20 verschillende stakeholder organisaties meegenomen in de omgevingsanalyse
  • Vb-klasse schepen hebben een lengte van 190 m en een diepgang van 3,5 m

In de media:
Artikel in De Limburger