Home / Projecten / Verleggen koelwaterleiding Petten

Verleggen koelwaterleiding

Petten

Om de Noord-Hollandse kust veiliger te maken, pakte het programma Kust op Kracht de zwakke schakels in het gebied grondig aan. De kustlijn wordt op verschillende punten versterk, onder meer door zandsuppletie, ofwel het opspuiten van de stranden. Het strand van Petten is door de suppletie zo’n 3 meter hoger en honderden meters zeewaarts verplaatst.

Het koelwatersysteem van het kernreactorcomplex in Petten haalt water uit het Noord-Hollands kanaal, loopt door de warmtewisselaars van de reactor en wordt uiteindelijk geloosd in een strekdam in de Noordzee. Door de zandsuppletie diende deze uitstroomconstructie te worden verlegd.

Onze werkzaamheden

Lievense adviseerde opdrachtgever NRG hierbij en onderzocht de mogelijkheden voor de aanpassing van het koelwatersysteem middels een variantenstudie. Verschillende partijen hadden hierbij een stem. NRG zelf, maar ook het HHNK, Rijkswaterstaat en de provincie. Uiteindelijk werd gekozen voor het verlengen van de leiding vanaf het strand over een lengte van zo’n 1000 meter. Dit gebeurde via een horizontaal gestuurde boring naar de vaste zeebodem op NAP -11 m.

Lievense verzorgde tevens het bestek op basis van EMVI, adviseerde bij de aanbesteding en contractvorming, verzorgde de benodigde vergunningen en hield toezicht op de realisatie. Aannemer A. Hak was de uitvoerende partij. Ook het beoordelen van materialen, bijwonen van diverse kwaliteitsproeven en afnemen van een hydrostatische test behoorde tot onze verantwoordelijkheden.