Home / Projecten / Verlegging drinkwaterleiding Evides

Verlegging drinkwaterleiding Evides

Rotterdam

In opdracht van Evides Waterbedrijf bereidde Lievense de verlegging van een DN 800 mm / DN 1000 mm drinkwaterleiding voor. De leiding is grotendeels in en rondom de primaire waterkering Vondelingenweg van het Waterschap Hollandse Delta gelegen.

De spoorkruisingen, inclusief raccordementen in het Havengebied van Rotterdam, werden in bouwteamverband ontworpen en uitgevoerd. Lievense speelde hierin een relevante rol. Daarnaast werd, ter plaatse van het Reewegviaduct het Havenspoor, de waterkering tussen Havenspoor en de A15 en de A15 inclusief toe- en afritten gekruist door middel van een horizontaal gestuurde boring (DN100 mm) van zo’n 650 meter. Lievense verzorgde hierbij het ontwerp.

In het tracé zijn diverse objecten gekruist, zoals primaire waterkeringen, een (aan te leggen) leidingentunnel van LSNed, afritten van snelwegen en op drie locaties het hoofd goederensporen (Betuwespoor/Havenspoor).