Home / Projecten / Vernieuwbouw zeekade Grote Hout

Vernieuwbouw zeekade Grote Hout

Velsen-Noord

Bedrijventerrein Grote Hout in Velsen is klaar voor de toekomst. Om het terrein optimaal te kunnen benutten, werd de ruim 400 meter lange bestaande zeekade vernieuwd. De kade met het achterliggende grote terrein wordt verhuurd door de gemeente Velsen. De kade is openbaar, waardoor hij te gebruiken is door iedereen. De zeekade Grote Hout moet de gemeente Velsen een stevige economische impuls gaan geven de komende jaren. Lievense was bij het project betrokken als ontwerper en begeleider van de uitvoering van de vernieuwde zeekade.

Voorheen stond het 40 hectare grote terrein met kade bekend als de NAM kade. Het westelijke deel van de kade stamt uit 1955 en het oostelijke deel uit 1963. In 2004 heeft de Gemeente Velsen het terrein gekocht van de NAM. De oude kade leek in eerste instantie slechts wat kleine ingrepen nodig te hebben. Uiteindelijk moest deze toch behoorlijk worden aangepast om de draagkracht en stabiliteit van de kade te laten voldoen aan de huidige technische eisen én om een levensduur voor de komende 50 jaar te garanderen.

Kade geschikt voor zeeschepen

De oude kade was al geschikt voor de ontvangst van zeeschepen. Uit onderzoek bleek echter dat de kade door de jaren heen minder geschikt was geworden hiervoor, onder meer door aanstortingen en aanslibbing. Zonder meer verdiepen zou veel risico’s meebrengen voor het (gedeeltelijk) falen van de constructie van de oude kade. De grondkerende functie van de kade moest daarom over een zekere hoogte worden vernieuwd . Dit is gebeurd door aan de waterzijde een nieuwe grondkerende combiwand te realiseren en aan de achterzijde een ankerbalk die door middel van zogenaamde legankers weer verbonden is met de combiwand. De legankers zijn vervolgens weer in de grond verankerd met schroefinjectieankers. Hierbij is de oude constructie deels behouden gebleven waarbij de fundering werd gebruikt als basis voor de nieuwe kade.

De belangrijkste uitdaging bij de engineering van dit project was om de kade te vernieuwen met zo min mogelijk consequenties (geluid, trillingen, verspreiding verontreinigingen) voor de omgeving tegen zo laag mogelijke kosten.

Kosteneffectieve oplossing

De fundering van de oude kade ligt onder kanaalpeil en om deze te kunnen slopen zou intensieve bemaling nodig zijn. Doordat de kade in het verleden diverse gebruikers heeft gehad, zijn na onderzoek diverse vervuilingen ontdekt. Om te voorkomen dat deze vervuiling zich verder zou verspreiden, mocht geen bronbemaling worden toegepast. Daarom is de fundering van de oude kade in tact gebleven en opgenomen in de vernieuwde constructie. De bovenbouw van de oude kade werd wel compleet gesloopt. Door de gedeeltelijke sloop en verankering boven grondwaterniveau te houden, was geen noemenswaardige bemaling nodig. Hierdoor konden de kosten relatief laag gehouden worden en werd de verspreiding van verontreiniging maximaal ingeperkt.

De uitvoering van het project bracht enkele extra uitdagingen met zich mee. Zo werd een oud en onbekend riool midden in het werk aangetroffen die was gevuld met afgewerkte olie. Dit riool werd volledig gesaneerd en verwijderd. Ook werd op enkele plaatsen lokale verontreiniging met koolwaterstoffen of asbest aangetroffen. Deze werden ook gesaneerd.