Home / Projecten / Vernieuwbouw zeekade Grote Hout

Vernieuwbouw zeekade Grote Hout

Velsen-Noord

Bedrijventerrein Grote Hout in Velsen is klaar voor de toekomst. Om het terrein optimaal te kunnen benutten, is de ruim 400 meter lange bestaande zeekade vernieuwd. De kade met het achterliggende grote terrein wordt verhuurd door de gemeente Velsen. De kade is openbaar, waardoor hij te gebruiken is door iedereen. De zeekade Grote Hout moet de gemeente Velsen een stevige economische impuls gaan geven de komende jaren. Lievense is bij het project betrokken als ontwerper en begeleider van de uitvoering van de vernieuwde zeekade.

Voorheen stond het 40 hectare grote terrein met kade bekend als de NAM kade. Het westelijke deel van de kade stamt uit 1955 en het oostelijke deel uit 1963. In 2004 heeft de Gemeente Velsen het terrein gekocht van de NAM. De oude kade leek in eerste instantie slechts wat kleine ingrepen nodig te hebben, maar uiteindelijk moest er toch behoorlijk wat aangepast worden om de draagkracht en stabiliteit van de kade te laten voldoen aan de huidige technische eisen én om een levensduur voor de komende 50 jaar te garanderen.

Van oud naar nieuw
De oude kade was al geschikt voor de ontvangst van zeeschepen. Uit onderzoek is echter gebleken dat de kade hiervoor door de jaren heen minder geschikt is geworden, onder andere door aanstortingen en aanslibbing. Zonder meer verdiepen zou echter veel risico’s meebrengen voor het (gedeeltelijk) falen van de constructie van de oude kade. De grondkerende functie van de kade moest daarom over een zekere hoogte vernieuwd worden. Dit is gebeurt door aan de waterzijde een nieuwe grondkerende combiwand te realiseren en aan de achterzijde een ankerbalk die door middel van zogenaamde legankers weer verbonden is met de combiwand. De legankers zijn vervolgens weer in de grond verankerd met schroefinjectieankers. Hierbij is de oude constructie is deels behouden, waarbij de fundering is gebruikt als basis voor de nieuwe kade.

De belangrijkste uitdaging bij de engineering van het project was om de kade te vernieuwen met zo min mogelijk consequenties (geluid, trillingen, verspreiding verontreinigingen) voor de omgeving tegen zo laag mogelijke kosten.

De fundering van de oude kade ligt onder kanaalpeil en om deze te kunnen slopen zou er intensieve bemaling nodig zijn. Doordat de kade in het verleden diverse gebruikers heeft gehad, zijn na onderzoek diverse vervuilingen ontdekt. Om te voorkomen dat deze vervuiling zich verder zou verspreiden, mocht geen bronbemaling worden toegepast. Dus is de fundering van de oude kade in tact gebleven en opgenomen in de vernieuwde constructie. De bovenbouw van de oude kade is wel geheel gesloopt.

Door de gedeeltelijke en niet gehele sloop en de verankering boven grondwaterniveau te houden was geen noemenswaardige bemaling nodig. Hierdoor konden de kosten relatief laag gehouden worden en werd de verspreiding van verontreiniging maximaal ingeperkt.

Tijdens de uitvoering van het project kwamen nog enkele uitdagingen naar voren. Zo is er een oud en onbekend riool midden in het werk aangetroffen wat tot de nok toe vol zat met afgewerkte olie. Dit riool is geheel gesaneerd en verwijderd. Daarnaast zijn op bepaalde plaatsen lokale verontreiniging met koolwaterstoffen of asbest aangetroffen. Deze plaatsen zijn ook gesaneerd.