Home / Projecten / Vervangen drinkwater transportleiding Evides

Vervangen drinkwater transportleiding Evides

Dordrecht

Op productielocatie Baanhoek produceert Evides Waterbedrijf drinkwater uit oppervlaktewater en grondwater. Via deze locatie wordt drinkwater geleverd aan de Hoekse Waard. Het oppervlaktewater dat voor de drinkwatervoorziening wordt gebruikt, komt via ondergrondse transportleidingen uit de Maas bij Nationaal Park de Biesbosch.

Beschadigde waterleiding

Een van deze transportleidingen (TL-72 met een diameter van 700 millimeter) passeert een nieuwbouwwijk in Dordrecht. De woonwijk ligt dicht bij de A16 en spoorlijn Rotterdam – Antwerpen. Om geluidsoverlast te voorkomen, staat er langs de wijk een organische geluidswal met een hoogte van 10 meter. Deze is echter op zeer korte afstand van de drinkwater transportleiding geplaatst. Evides Waterbedrijf had het vermoeden dat de transportleiding hierdoor beschadigd was geraakt. De specialisten van Lievense I WSP hebben door middel van theoretische berekeningen onderzocht of de transportleiding schade heeft opgelopen. Dit bleek inderdaad het geval.

Vervolgens is een detailontwerp gemaakt om het beschadigde deel van de waterleiding te kunnen vervangen. De transportleiding loopt onder het spoor (traject Breda-Dordrecht) door en langs de spoorverbinding richting Dordrecht. Daarom moest bij het ontwerp rekening worden gehouden met de zettingen van het spoor. Om de werkzaamheden veilig en efficiënt uit te kunnen voeren, hebben we een ontwerp voor een grondkerende constructie (damwandkuip) gemaakt. Hierbij is rekening gehouden met het nabijgelegen spoor, de geluidswal en sloot. Er zijn diverse varianten berekend en ingetekend, waarna de meest optimale uitvoeringsmethodiek is bepaald.