Home / Projecten / Voorbeeldenboek klimaatadaptatie

Voorbeeldenboek klimaatadaptatie

Nederland

Rijkswaterstaat heeft Lievense op basis van beste Plan van Aanpak opdracht gegeven een boek samen te stellen met voorbeelden van klimaatadaptatie in landelijk gebied. Klimaatadaptatie betreft het verstandig omgaan met bodemgebruik om de effecten van veranderend klimaat (zoals droogte of zware regenval) tegen te gaan. Samen met Heusschen*Copier gaat Lievense waterschappen, provincies en gemeentes in Nederland helpen keuzes te maken met betrekking tot ruimtegebruik om de gevolgen van het veranderend klimaat op te kunnen vangen en voorbeelden op een aantrekkelijke manier vastleggen.

Het onderwerp klimaatadaptie is actueler dan ooit – denk bijvoorbeeld aan recente files die ontstaan als gevolg van water op de autowegen – en de Nederlandse overheid is zich terdege bewust van het feit dat tijdig en effectief kunnen anticiperen op de effecten van het veranderende klimaat wereldwijd van cruciaal belang is. Niet alleen nu maar ook in de toekomst.