Home / Projecten / Voorbeeldenboek klimaatadaptatie

Voorbeeldenboek klimaatadaptatie

Nederland

In opdracht van Rijkswaterstaat heeft Lievense een boek samengesteld met voorbeelden van klimaatadaptatie in landelijk gebied. De vraag werd gesteld vanuit de kennisagenda van het Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2021. Doel van het convenant is het bereiken van een duurzaam en efficiënt beheer en gebruik van de bodem en ondergrond in 2020.

In het boek staat het proces centraal waarbij voor de samenleving de kwetsbaarheid voor klimaatverandering vermindert of waardoor de samenleving profiteert van de kansen die een veranderend klimaat biedt. Er is gekozen voor projecten waarin zoveel mogelijk verschillende soorten maatregelen aan bod komen en waarin de lokale en regionale context nadruk krijgt. Denk hierbij aan maatregelen op het gebied van preventie, adaptatie en mitigatie.

Het boek biedt informatie om zelf in de praktijk te kunnen toepassen in maatregelen of om te gebruiken in beleidsvorming of besluitvorming. Het is daarmee een handig tool voor besluitvormers.

Downloaden e-book klimaatadaptatie

Het voorbeeldenboek is ook te vinden op de website van Rijkswaterstaat.