Home / Projecten / Zuidas Amsterdam

Zuidas

Amsterdam

Om het Zuidasdok-project te realiseren dient een project-MER te worden opgesteld en moeten een Tracébesluit en Bestemmingsplannen worden vastgesteld.

Lievense was als luchtadviseur actief tijdens het planologisch proces om de leefbaarheidsambities helpen te realiseren en waken over de wettelijke luchtkwaliteitsnormen en stikstofdepositie-eisen.

Lievense heeft ruime ervaring met het adviseren binnen infraprojecten in combinatie met stedelijke ontwikkeling. Lievense heeft voor dit project juridisch, akoestisch en luchtkwaliteitsadvies verstrekt ten behoeve van de aanbesteding, de planologische besluitvorming (project-MER, tracébesluit en bestemmingsplannen), geluidsanering, uitvoering van de werkzaamheden en bij het afhandelen van schadeclaims en nadeelcompensaties.