Home / Projecten / Zuidasdok Amsterdam

Zuidasdok

Amsterdam

Om het project Zuidasdok te kunnen realiseren, diende een project-MER te worden opgesteld en een tracébesluit en bestemmingsplannen te worden vastgesteld. Lievense was actief als luchtadviseur tijdens het planologisch proces om de leefbaarheidsambities helpen te realiseren en te waken over de wettelijke luchtkwaliteitsnormen en stikstofdepositie-eisen.

Lievense heeft ruime ervaring met het adviseren binnen infraprojecten in combinatie met stedelijke ontwikkeling. Lievense heeft voor dit project juridisch, akoestisch en luchtkwaliteitsadvies verstrekt ten behoeve van de aanbesteding, planologische besluitvorming (project-MER, tracébesluit en bestemmingsplannen), geluidsanering, uitvoering van de werkzaamheden en bij het afhandelen van schadeclaims en nadeelcompensaties.