Home / Rijksvastgoedbedrijf gunt Lievense I WSP raamovereenkomst bodemonderzoeken

Rijksvastgoedbedrijf gunt Lievense I WSP raamovereenkomst bodemonderzoeken

Lievense I WSP doet via raamovereenkomsten al jaren werkzaamheden voor het Rijksvastgoedbedrijf. Sinds 2014 worden er asbestinventarisaties uitgevoerd in diverse musea, penitentiaire inrichtingen en rijkskantoren (bijvoorbeeld de belastingdienst en ministeries). Begin 2020 zijn we begonnen met afvalwaterbemonsteringen op alle defensielocaties in Nederland. Vanaf juni 2020 is Lievense I WSP ook aangewezen voor de raamovereenkomst bodemonderzoek. De looptijd van de overeenkomst bedraagt om en nabij 4 jaar.

Via een openbare aanbesteding heeft Lievense I WSP twee van de vier percelen gegund gekregen. Het gaat om de provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland en Flevoland (perceel 1) en het voormalig vliegveld Valkenburg nabij Katwijk (perceel 2). Lievense ǀ WSP scoorde het beste op de kwalitatieve documenten. De bodemonderzoeken worden met name uitgevoerd in het kader van eigendomstransacties en betreffen uiteenlopende objecten als agrarische bedrijven, kantoorgebouwen, motorbrandstofpunten en waterpartijen.

“We zijn blij en trots dat we ook bodemonderzoek mogen uitvoeren. Dit raamcontract is een mooie aanvulling op de werkzaamheden die we al uitvoeren voor het Rijksvastgoedbedrijf. De diversiteit van de te onderzoeken objecten zorgt voor een extra uitdaging om deze te beoordelen en de bodeminformatie inzichtelijk te maken”, aldus Paul Zandstra, afdelingshoofd milieuonderzoeken.

Duurzame woon- en werklocatie

Er zijn vergaande plannen om een nieuwe woonwijk te bouwen op het terrein van het voormalige vliegveld Valkenburg. De woon- en werklocatie wordt volledig duurzaam ontwikkeld. Vanwege de voormalige activiteiten van het vliegveld is er sprake van diverse bodemverontreinigde deellocaties, die de komende jaren gesaneerd dienen te worden om de nieuwbouwplannen mogelijk te maken. Het voorbereiden en begeleiden van de uit te voeren bodemsaneringen maken deel uit van de raamovereenkomst.

Dit bericht is geplaatst op 1 juli 2020

Nieuws

SDE++ Helpdesk: succesvol deelnemen, minder deadline-stress

5 miljard euro aan subsidie via SDE++. Dat ligt klaar voor projecten die de productie van duurzame energie vooruithelpen én Lees verder »

Peter Molengraaf over Lievense | WSP-plan waterstofbuffer: “Interessant, creatief en in potentie waardevol”

Goedkope en in uitbundige hoeveelheden leverbare duurzame energie uit zon en wind gaat de toekomst van het energielandschap bepalen. Elektronen Lees verder »

Werkzaamheden De Groene Motor met 1 jaar verlengd

Sinds februari 2017 ondersteunt het consortium Lievense | WSP, Bureau Waardenburg en WB De Ruimte het KRW-programma De Groene Motor Lees verder »

Lievense I WSP onderdeel van raamovereenkomsten voor integrale technische adviesopdrachten

Lievense I WSP heeft een raamovereenkomst met waterschappen Brabantse Delta, Hollandse Delta, Hoogheemraadschap van Delfland en Hoogheemraadschap van Schieland en Lees verder »

Meer nieuws