Home / Routekaart naar duurzame energiehuishouding

Routekaart naar duurzame energiehuishouding

De energietransitie is een complexe puzzel van techniek, economie, omgeving en bestuurlijke en maatschappelijke belangen. Hoe geven wij antwoord op deze complexiteit? Lievense | WSP en Petersburg Consultants | WSP hebben uit alle bedrijfsonderdelen de expertise bij elkaar gebracht. Vanuit een krachtige missie en visie verbinden we alle aspecten van de energietransitie met elkaar. Zo kunnen we succesvol schakelen van strategie naar tastbaar resultaat. Onze missie en visie hebben we samengevat en verbeeld in een infographic. En daar zijn we trots op!

Versnellen en opschalen door verbinden

De energietransitie gaat over veel meer dan COen fijnstof. Het gaat ook over onze gezondheid, leefomgeving, leefplezier en maatschappelijke verbondenheid. Dit bereiken we als er een duurzame balans is tussen mens, maatschappij en milieu. Wij geloven dat duurzame energie voor iedereen haalbaar is. Er zijn veel duurzame energiebronnen en -dragers beschikbaar. Cruciaal is nu hoe we die allemaal slim en systematisch verbinden en beschikbaar stellen. Op de juiste plaats en op het juiste moment. Verbinden is daarmee dé manier om de energietransitie te versnellen en op te schalen. En precies dáárin zijn wij ijzersterk.

Wat doen we concreet?

Een infographic fungeert als routekaart. Hiermee maken we de samenhang zichtbaar tussen duurzame energieproductie, de rol van verbinding in alle betekenissen van het woord en de maatschappelijke impact die we voor ogen hebben. Die samenhang maakt het voor ons logisch om onze expertise te bundelen. Op deze manier werken we met onze opdrachtgevers en partners aan de toekomst: eerlijke, betaalbare, en schone energie voor iedereen.

Hieraan gekoppeld bieden we diverse diensten aan. Binnenkort lees je er alles over op onze website.

Meer weten?

Laat je verrassen en download de volledige infographic hier. We hebben een beperkt aantal mooie, op A2 formaat gedrukte exemplaren van de infographic. Heb je interesse? Stuur dan een mail naar info@petersburg.nl. Doe het snel, want op = op!

Dit bericht is geplaatst op 18 mei 2020

Nieuws

Werkzaamheden De Groene Motor met 1 jaar verlengd

Sinds februari 2017 ondersteunt het consortium Lievense | WSP, Bureau Waardenburg en WB De Ruimte het KRW-programma De Groene Motor Lees verder »

Lievense I WSP onderdeel van raamovereenkomsten voor integrale technische adviesopdrachten

Lievense I WSP heeft een raamovereenkomst met waterschappen Brabantse Delta, Hollandse Delta, Hoogheemraadschap van Delfland en Hoogheemraadschap van Schieland en Lees verder »

Lievense | WSP werkt mee aan dijkverbetering Cuijk-Ravenstein

Lievense | WSP werkt samen met Waterschap Aa en Maas aan de verkenningsfase van dijkverbetering Cuijk-Ravenstein. Donderdag 2 juli werd Lees verder »

Rijksvastgoedbedrijf gunt Lievense I WSP raamovereenkomst bodemonderzoeken

Lievense I WSP doet via raamovereenkomsten al jaren werkzaamheden voor het Rijksvastgoedbedrijf. Sinds 2014 worden er asbestinventarisaties uitgevoerd in diverse Lees verder »

Meer nieuws