Home / Routekaart naar duurzame energiehuishouding

Routekaart naar duurzame energiehuishouding

De energietransitie is een complexe puzzel van techniek, economie, omgeving en bestuurlijke en maatschappelijke belangen. Hoe geven wij antwoord op deze complexiteit? Lievense | WSP en Petersburg Consultants | WSP hebben uit alle bedrijfsonderdelen de expertise bij elkaar gebracht. Vanuit een krachtige missie en visie verbinden we alle aspecten van de energietransitie met elkaar. Zo kunnen we succesvol schakelen van strategie naar tastbaar resultaat. Onze missie en visie hebben we samengevat en verbeeld in een infographic. En daar zijn we trots op!

Versnellen en opschalen door verbinden
De energietransitie gaat over veel meer dan COen fijnstof. Het gaat ook over onze gezondheid, leefomgeving, leefplezier en maatschappelijke verbondenheid. Dit bereiken we als er een duurzame balans is tussen mens, maatschappij en milieu. Wij geloven dat duurzame energie voor iedereen haalbaar is. Er zijn veel duurzame energiebronnen en -dragers beschikbaar. Cruciaal is nu hoe we die allemaal slim en systematisch verbinden en beschikbaar stellen. Op de juiste plaats en op het juiste moment. Verbinden is daarmee dé manier om de energietransitie te versnellen en op te schalen. En precies dáárin zijn wij ijzersterk.

Wat doen we concreet?
Een infographic fungeert als routekaart. Hiermee maken we de samenhang zichtbaar tussen duurzame energieproductie, de rol van verbinding in alle betekenissen van het woord en de maatschappelijke impact die we voor ogen hebben. Die samenhang maakt het voor ons logisch om onze expertise te bundelen. Op deze manier werken we met onze opdrachtgevers en partners aan de toekomst: eerlijke, betaalbare, en schone energie voor iedereen.

Hieraan gekoppeld bieden we diverse diensten aan. Binnenkort lees je er alles over op onze website.

Meer weten?
Laat je verrassen en download de volledige infographic hier. We hebben een beperkt aantal mooie, op A2 formaat gedrukte exemplaren van de infographic. Heb je interesse? Stuur dan een mail naar info@petersburg.nl. Doe het snel, want op = op!

Dit bericht is geplaatst op 18 mei 2020

Nieuws

Routekaart naar duurzame energiehuishouding

De energietransitie is een complexe puzzel van techniek, economie, omgeving en bestuurlijke en maatschappelijke belangen. Hoe geven wij antwoord op Lees verder »

Blog > Groene energiebuffer onder onze voeten

Nederland werkt aan een energieneutrale toekomst. De lidstaten van de Europese Unie, waaronder Nederland, hebben afgesproken dat in 2030 70% Lees verder »

Nieuwe data kennissessie rookwerendheid

Wist je dat rook meestal een groter gevaar vormt dan de brand zelf? Een goede rookwerendheid is cruciaal voor de Lees verder »

Samen werken in tijden van corona

Beste relatie, De impact van het coronavirus raakt ons allemaal. De verstrekkende gevolgen zijn waarneembaar in onze samenleving, in onze Lees verder »

Meer nieuws