Home / SDE++ Helpdesk: succesvol deelnemen, minder deadline-stress

SDE++ Helpdesk: succesvol deelnemen, minder deadline-stress

5 miljard euro aan subsidie via SDE++. Dat ligt klaar voor projecten die de productie van duurzame energie vooruithelpen én bijdragen aan CO2-reductie. Heb jij zo’n project dat in aanmerking kan komen voor dit subsidieprogramma van het Rijk? En heb je ondersteuning nodig bij je aanvraag, of stel je een kritische blik op prijs? Neem dan contact op met de tijdelijke SDE++ Helpdesk van het energietransitieteam van Lievense | WSP en Petersburg I WSP. Wees er snel bij, want je kunt je eerste inschrijving al indienen op 24 november!

SDE++ subsidie met bredere scope

Tal van (potentiële) energieproducenten zijn volop aan het rekenen en tekenen om hun aanvraag in orde te maken. SDE++ is inmiddels de derde ronde van een subsidieprogramma van het Rijk om duurzame energieproductie te bevorderen. Het eerste en tweede programma Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE en SDE+) draaiden puur om energieproductie. SDE++ heet voluit Stimulering Duurzame Energietransitie en legt nadruk op zowel duurzame productie als CO2-reductie. Dat betekent dat bijvoorbeeld ook projecten voor het afvangen van CO2 en energiebesparing op industriële schaal in aanmerking komen.

Erop of eronder

Het bijzondere van SDE++ is dat het gaat om een exploitatiesubsidie. De investering in je project doe je dus als producent zelf. SDE++ dempt de ‘pijn’ van de onrendabele top van je project gedurende de exploitatie. De subsidie wordt verstrekt op basis van de laagste subsidiebehoefte per vermeden eenheid broeikasgasemissies (€/per vermeden ton CO2). Het tekort dat de investering in de exploitatie oplevert ten opzichte van niet duurzame productie wordt op die manier (deels) bijgelegd, tot wel vijftien jaar lang. Daarmee maakt SDE++ hèt verschil als het gaat om de haalbaarheid van veel projecten. Voor veel energieproducenten die investeringen op stapel hebben staan – en nu ook bedrijven met ambitie op het gebied van grootschalige CO2-reductie – is het de komende weken dan ook ‘erop of eronder’.

SDE++ Helpdesk: extra rekenkracht en energiekennis

Cruciaal voor een succesvolle aanvraag van een SDE++ subsidie is de aanlevering van een gedegen plan van aanpak en haalbaarheidsstudie. Die haalbaarheidsstudie moet gedetailleerd én strategisch weergeven waarom en in welke mate je een beroep doet op de regeling. Dat vraagt het nodige gespecialiseerde rekenwerk en overzichts- en detailkennis van energiesystemen. Dáár willen we je de komende weken met heel veel plezier mee ondersteunen. We kennen de weg in energetische systemen en zijn meesters in slim rekenwerk ter onderbouwing van jouw concept. Onze ingenieurs en adviseurs springen bij als je capaciteit of kennis nodig hebt, maar we zijn ook bereid om kritisch mee te denken om je aanbieding nóg krachtiger te maken.

Neem nu contact op met de SDE++ Helpdesk!

Bel of mail met Marko Kruithof via m.kruithof@petersburg.nl of 06 – 55 12 06 73.

Dit bericht is geplaatst op 16 oktober 2020

Nieuws

Aquathermie: hoe kunnen we versnelling realiseren?

Met aquathermie, de verzamelnaam voor TEO, TEA en TED: thermische energie uit oppervlaktewater, afvalwater en drinkwater, zou Nederland in tot Lees verder »

Slim, sociaal en duurzaam ‘van het gas’ met Buurt Bouwdoos Warmte

De stad Utrecht wil nog vóór 2030 40.000 bestaande woningen ‘van het gas’ halen en zet bij deze lastige opgave Lees verder »

SDE++ Helpdesk: succesvol deelnemen, minder deadline-stress

5 miljard euro aan subsidie via SDE++. Dat ligt klaar voor projecten die de productie van duurzame energie vooruithelpen én Lees verder »

Peter Molengraaf over Lievense | WSP-plan waterstofbuffer: “Interessant, creatief en in potentie waardevol”

Goedkope en in uitbundige hoeveelheden leverbare duurzame energie uit zon en wind gaat de toekomst van het energielandschap bepalen. Elektronen Lees verder »

Meer nieuws