Home / Thema's / Digitalisering

Digitalisering

Digitalisering lijkt ver weg, maar we doen het al elke dag. En we zijn iedere dag bezig om dit uit te bouwen en beter te laten verlopen. Vaak doen we dit samen met onze klanten, om vraag en invulling op elkaar te laten aansluiten. Want dat is de kern van onze aanpak. Scherp krijgen van de vraag en een oplossing creëren die voldoet. Niet meer dan dat omdat we vaak zien dat oplossingen vaak verder gaan dan nodig is.

Wij nemen je hier graag mee in onze visie en aanpak op gebied van digitalisering. En waarom deze anders is dan bij anderen. Dit schetsen we graag aan de hand van een aantal voorbeelden, bijvoorbeeld het project Grebbedijk.  Hier hebben wij een web-gebaseerde visuele methode ontwikkeld om aan de hand van een set criteria, inrichtingsvarianten te beoordelen voor een variantenstudie. In het trechteren van varianten werkt deze methode snel en maakt de verschillen visueel inzichtelijk. Dit versnelt het besluitvormingsproces en geeft de opdrachtgever comfort en zij is daar dan ook erg tevreden over.

Een ander mooi voorbeeld zijn de projecten waarin onze gedetailleerde 3D modellen de basis vormen van de productie van prefab-elementen. We kennen het proces van de klant en zijn opdrachtgever en weten daar vakkundig op in te spelen. We vertalen de eisen naar de modellen en deze zijn dan vervolgens zonder aanpassingen de basis van de productie. We durven daarin te stellen dat we op dit gebied echt voorop lopen. Prakijkvoorbeelden zijn onder andere de uitbreiding van het Naturalis Biodiversity Center met zijn complex gevormde betonnen gevelelementen en de in- en uitritten van de nieuwe parkeergarage RAI aan de A10 bij Amsterdam. Deze ronde “wokkels” zijn opgebouwd uit losse prefab betonnen T-stukken (wand en vloeruitkraging).

Bij onze inrichtingsprojecten in het rivierengebied maken we gebruik van interactieve GIS-viewers om varianten te presenteren en de impact van ontwerpoplossingen op de omgeving inzichtelijk te maken. Onze GIS adviseurs denken vanuit de inhoudelijke vraag van de klant mee over interactieve webbased oplossingen om projectinformatie te presenteren aan bestuurders, ambtelijke partners de publieke omgeving.

Ook bij infrastructurele projecten maken wij in de verschillende stadia van het ontwerpproces volop gebruikt gemaakt van de digitale mogelijkheden. Voor de interactie met stakeholders wordt gebruik gemaakt van 3D impressies. Technische tekeningen lezen is dan niet langer noodzakelijk. In ontwerpfase zijn er bijvoorbeeld bij beweegbare bruggen veel raakvlakken tussen de betonnen onderbouw en de beweegbare stalen bovenbouw. Met behulp van 3D modellering en BIM wordt dit exact op elkaar afgestemd en worden “clashes” vroegtijdig geïdentificeerd. Wanneer het ontwerp uitvoeringsgereed moet worden gemaakt,  worden complexe wapeningconfiguraties 3D gemodelleerd om de passing, maakbaarheid en de veiligheid te waarborgen gedurende de uitvoering.

Uit deze voorbeelden blijkt dat onze visie en aanpak is gestoeld op focus houden op wat het werkelijke doel is. Op welke wijze kunnen we digitalisering inzetten om de vraag achter de vraag beantwoorden. Het gaat namelijk niet om wat er allemaal kan maar waarvoor het nuttig ingezet kan worden.

Meer weten over wat wij kunnen doen op gebied van digitalisering en hoe wij jouw project beter en slimmer uit kunnen voeren? Neem contact met ons op!

Gerelateerd nieuws