Home / Thema's / Energietransitie

Energietransitie

In het klimaatakkoord van Parijs is in december 2015 het streven vastgelegd om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad. Onderdeel van het akkoord is een einde stellen aan het gebruik van fossiele brandstoffen en de transitie in te zetten naar duurzame energiebronnen.

Via diverse wijzigingen van de regelgeving – denk bijvoorbeeld aan de aanpassing van de Gaswet per 1 juli 2018 – worden we aangemoedigd en straks ook verplicht om over te schakelen naar duurzame energiebronnen. Overheden, netbeheerders, projectontwikkelaars, bedrijven en particulieren; kortom iedereen zal vanaf nu moeten anticiperen op deze noodzakelijke energietransitie.

Dit beleidsdoel van de internationale gemeenschap om van fossiele brandstoffen naar volledig duurzame energiebronnen zoals zonne-, en windenergie over te stappen vergt op heel veel vlakken nieuwe inzichten en ontwikkelingen. Voor Nederland die in haar energievoorziening tot voor kort voor een groot deel steunde op het Groningse gasveld en een grote doorvoer heeft van fossiele brandstoffen in bijvoorbeeld de Rotterdamse Haven zal dit dus tot in relatief korte tijd tot belangrijke en omvangrijke veranderingen gaan leiden.

Vanuit onze bedrijfsvisie lopen wij voorop in deze dynamische energietransitie. Daarom bieden wij state-of-the-art oplossingen aan in de diverse diensten die de energietransitie ondersteunen.

Voor bestaande en nieuwe netbeheerders leveren wij oplossingen in het ontwerp van nieuwe hoogspanningsverbindingen en de overgang, ontwikkeling dan wel geschikt maken van leidingnetten naar andere te transporteren stoffen, zoals CO2, biogassen en warm water. Vanaf planontwikkeling, ondersteuning in businessplannen tot en met ondersteuning bij de aanleg hebben wij hierin onze specialisten, waarbij we onze zieners en ontwerpers mixen met onze omgevingsmanagers, juristen en planologen om aan degelijke planologische ontwikkelingen of besluiten over netinfrastructuur vorm te geven en verder te ontwikkelen.

Overheden en projectontwikkelaars adviseren wij om binnenstedelijke projecten stedenbouwkundig in te richten zodat de overschakeling van traditionele naar duurzame energiebronnen mogelijk wordt zonder onnodig ruimteverlies. Wij leiden de planologische processen om deze plannen zo snel als mogelijk te realiseren en voeren alle noodzakelijk onderzoeken uit die nodig zijn voor de planologische besluitvorming; in het bijzonder de onderzoeken in het kader van lokale energieopwekking.

Ontwikkelende aannemers en andere (ver)bouwers kunnen bij ons rekenen op een integraal constructief, bouwkundig en bouwfysisch advies waarin energiezuinigheid centraal staat in het totaalontwerp. Met onze BREEAM-expertise ontwerpen wij duurzame en energiezuinige – of naar gelang de ambities van de bouwer – energiepositieve woningen.

Gerelateerd nieuws

Lievense Holding investeert in energietransitie met Petersburg Consultants

Lievense Holding heeft per 1 januari 2019 de aandelen gekocht van Petersburg Consultants. De aandelenovereenkomst tussen Lievense Holding BV en Lees verder »