Home / Thema's / Klimaatadaptatie

Klimaatadaptatie

Anticiperen op een veranderend klimaat doen de medewerkers van Lievense al jaren via hun projecten op het gebied van waterbeheer, hoogwaterveiligheid en de inrichting van de gebouwde omgeving. Een klimaatadaptatieve omgeving zien wij als een leefomgeving die toekomstbestendig is. Dat wil zeggen; voorbereid op hoogwater, bestand tegen langdurige droge periodes, door het jaar heen haar eigen (regen-)broek op houdt en voldoende resistent is tegen hittestress.

Wij dragen bij aan de planvorming in projecten op het gebied van rivierverruiming en onze advisering van waterschappen bij de verkenning van dijkversterkingsmaatregelen in het kader van het HWBP. Met animaties maken we de gevolgen van calamiteiten voor een groot publiek zichtbaar.

Rekening houden met (toekomstige) wateroverlast in zowel de gebouwde als de landelijke omgeving start al in de planfase. Voor waterschappen werken we aan het toekomstbestendig maken van het watersysteem. Zo werken we in Zuid Limburg aan een integraal pakket van maatregelen in de bovenloop van de Gulp om overstroming en wateroverlast in stedelijk gebied te voorkomen.

Onze stedenbouwkundige plannen maken wij hemelwaterproof door samen met de klant een integraal ontwerp te maken waarin ruimte voor water geen restpost is maar een kwalitatief hoogwaardige invulling van de niet-bebouwde ruimte. In opdracht van veel klanten voeren wij watertoetsen uit waarmee ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk worden. Samen met bedrijven zorgen wij voor een toekomstbestendig bedrijfsterrein dat al het hemelwater kan verwerken zonder dat dit tot hinder van de bedrijfsvoering leidt. Inpassing in de bestaande inrichting is dan het uitgangspunt. In de landelijke gebieden behoeden wij agrariërs voor zowel de droge als te natte periodes op hun gronden. In opdracht van Rijkswaterstaat hebben we succesvolle projecten op het gebied van klimaatadaptatie in het landelijk gebied geïnventariseerd en in een voorbeeldenboek bijeengebracht.

Onze adviseurs gebouwde omgeving denken graag mee over de mogelijkheden om in bestaande en nieuwe situaties rekening te houden met hittestress (met name voor kwetsbare groepen). Dit betekent anticiperen op hogere temperaturen, waaronder meer warme nachten. Samen met de klant bekijken ze wat nuttig en nodig is. Hierbij passen we zoveel mogelijk integrale oplossingen toe die zowel wateroverlast beperken als hittestress tegengaan.

Op verschillende manieren helpen we bewustwording over klimaatadaptatie te bevorderen. Het Waterschap Vechtstromen assisteren we bij het bevorderen van bewustwording bij ingezetenen. In opdracht van Rijkswaterstaat hebben we een kennisportaal ontwikkeld voor het ontsluiten van kennis en ervaringen over het beperken van bodemafdekking. Met door ons ontwikkelde instrumenten kunnen ruimtelijke ontwikkelaars al in de planfase rekening houden met grondwater (zowel met betrekking tot wateroverlast als droogte).

Gerelateerd nieuws

Hoe ga je aan de slag met klimaatadaptatie?

Klimaatadaptatie is een ‘hot topic’ in de advieswereld en bij gemeentes, provincies en waterschappen. Een klimaatadaptieve omgeving is een leefomgeving Lees verder »

Hittestress: hoe pak je dat aan?

Heb jij ook last van veel te hoge temperaturen in de zomer? Wil jij ook hoge energiefacturen vermijden om deze Lees verder »

Ook jij hebt te maken met klimaatveranderingen!

Het nieuwe kabinet besteedt in haar regeerakkoord ruime aandacht aan energie, klimaatadaptatie en de circulaire economie. Thema’s die ook terug Lees verder »

Welke rol kan de ingenieur spelen bij de behoeften die spelen op het gebied van Klimaatadaptatie?

Branchevereniging NL Ingenieurs is onder leiding van de nieuwe directeur Jacolien Eijer bezig met een transitie. Er zijn diverse commissies Lees verder »