Home / Thema's / Klimaatadaptatie / Adaptief waterbeheer – klimaatbestendig watersysteem

Adaptief waterbeheer – klimaatbestendig watersysteem

Klimaatverandering zet de waterhuishouding in Nederland flink onder druk. Weersextremen maken de grenzen van ons watersysteem steeds zichtbaarder. Veranderende neerslagpatronen, langdurige periodes van droogte, verzilting, stijging van de zeespiegel en sterke fluctuaties in rivierafvoer zorgen voor veranderende omstandigheden die vragen om een aanpassing van ons waterbeheer. Er is behoefte aan een klimaatbestendig watersysteem dat met deze extremen om kan gaan.

Onze experts werken voor deze opgave graag aan integrale oplossingen en gebiedsspecifieke maatregelen. Zij zijn gespecialiseerd in landelijke, regionale en lokale duurzame hervormingen waarbij rivieren, meren, oppervlaktewater en grondwater als samenhangend geheel wordt beschouwd.

Op het schaalniveau van het hoofdwatersysteem werken we in opdracht van Rijkswaterstaat aan het monitoren en evalueren van het flexibel peilbeheer in het IJsselmeergebied. Hierbij bekijken we of alle functies en belangen in én rond de meren goed tot hun recht blijven komen, terwijl tegelijkertijd flexibeler ingespeeld kan worden op een veranderend klimaat.

Ook maken we gebruik van het instrumentarium Waterwijzer, waarmee verschillen in landgebruik en waterbehoefte in relatie tot peilbeheer inzichtelijk gemaakt worden.

Gerelateerd nieuws